KAZEN NAJ OBSOJENCA PREVZGOJI: Kazenske ustanove v Ljubljani in okolici, 1945–1954

Avtor(ji): dr. Mateja Čoh Kladnik, dr. Jelka Piškurić

Jezik: slovenski

Vrsta gradiva: Besedilo   

Leto: 2024

Vsebina: kazenske ustanove, delovišča, taborišča, Ljubljana, 1945–1954

Založnik(i): Študijski center za narodno spravo, Ljubljana


Opis:

Znanstvena monografija celovito obravnava kazenske ustanove, delovišča in taborišča v Ljubljani in okolici med letoma 1945 in 1954. Kazenske ustanove so bile pomemben del povojnega represivnega aparata, preko katerega je oblast obračunavala z dejanskimi in domnevnimi političnimi nasprotniki. Avtorici v prvem delu predstavita razvoj organov za notranje zadeve, organizacijo kazenskih ustanov na področju Slovenije ter predpise o izrekanju in izvrševanju kazni. Osrednji del monografije predstavljajo poglavja o kazenskih ustanovah v Ljubljani in njeni okolici, in sicer o zaporih državne varnosti, Kazensko poboljševalnem domu Ljubljana ter različnih deloviščih in taboriščih.

Ministrstvo za notranje zadeve Ljudske republike Slovenije je upravo nad posameznimi kazenskimi zavodi in taborišči prevzelo v začetku septembra 1945. Po prevzemu kazenskih zavodov je bil pri ministrstvu vzpostavljen oddelek za izvrševanje kazni, ki je vodil in koordiniral delo vseh zaporov, kazenskih zavodov in delovnih taborišč na ozemlju Slovenije. Cilj izvrševanja kazni je bila prevzgoja obsojencev v duhu nove družbenopolitične ureditve. Fizično delo je bilo razumljeno kot eno glavnih sredstev prevzgoje, obsojence pa so pri tem izkoriščali kot poceni delovno silo ali izkoristili njihovo znanje. Delo kot kazen ni bilo namenjeno le obsojencem, ampak tudi tistim, ki jim je bila izrečena upravna kazen poboljševalnega dela in prisilni upravni ukrep družbeno koristnega dela. Fizično delo se je prepletalo z drugim prevzgojnim delom, od predavanj in političnih ur do kulturnega in športnega udejstvovanja, kar naj bi obsojencem privzgojilo »pravilen« odnos do dela in do nove družbene ureditve. Avtorici predstavita tudi bivanjske razmere obsojencev v kazenskih ustanovah, na deloviščih in v taboriščih ter ravnanje vodstvenega in pazniškega kadra z njimi.

Monografija temelji na arhivskem gradivu. V njej je objavljeno različno fotografsko in dokumentarno gradivo, pri čemer avtorici izpostavita skice različnih delovišč, ki so objavljene prvič. Objavljena sta tudi zemljevida do sedaj ugotovljenih lokacij kazenskih ustanov, zaporov državne varnosti ter delovišč in taborišč v Ljubljani in njeni bližnji okolici.


Video predstavitev monografije_SCNR, 12. 3. 2024: https://www.youtube.com/watch?v=Stet0cDYIyY 


Price: 25,00 € + post costs

You can get the publication at the offices of the Study Centre for National Reconciliation at

Tivolska 42, Ljubljana,

or order it by calling +386 1 230 67 00

or writing an email to info@scnr.si.