Links

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU): http://www.sazu.si/

Inštitut za novejšo zgodovino (INZ): http://www.inz.si/

Zgodovina Slovenije – SIstory: http://www.sistory.si/

Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije: https://www.muzej-nz.si/si/ 

Inštitut za narodnostna vprašanja: http://www.inv.si/

Slovenski šolski muzej: http://www.ssolski-muzej.si/slo/

Arhiv Republike Slovenije: http://www.arhiv.gov.si/si/

Pokrajinski arhiv Maribor: http://www.pokarh-mb.si/si/index.html

Zgodovinski arhiv Ljubljana: http://www.zal-lj.si/

Zgodovinski arhiv Celje: http://www.zac.si/

Zgodovinski arhiv na Ptuju: http://www.arhiv-ptuj.si/

Pokrajinski arhiv Koper: http://www.arhiv-koper.si/domov

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici: http://www.pa-ng.si/

Nadškofijski arhiv Ljubljana: http://www.nadskofija-ljubljana.si/nadskofija/nadskofijski-arhiv/

Radio Ognjišče: http://radio.ognjisce.si/