The council of the SCNR

dr. Damjan Hančič
President
doc. dr. Tamara Griesser Pečar
Member
prof. dr. Lovro Šturm
Member
prof. dr. Darko Friš
Member
dr. Bernard Nežmah
Member
dr. Jože Možina
Member
Slavko Žižek
Member