Evropsko državljanstvo – Bremena in priložnosti preteklosti

Predavanje bo v sredo 14. decembra 2011 ob 17:00 v Centru Evropa v Ljubljani.

Predavateljici: mag. Andreja Valič Zver (SCNR) in dr. Agata Fijalkowski (Lancaster University)

Vsebina predavanja

Tretje srečanje Akademskega foruma bo obravnavalo evropsko državljanstvo z vidika bremen in priložnosti preteklosti. Demokratične spremembe leta 1989 in 1990 v Srednji in Vzhodni Evropi ostajajo prelomni dogodek. Poganjanja za okroglo mizo na Poljskem in kasnejše skoraj demokratične parlamentarne volitve v juniju 1989, ko so Poljaki izvolili večinoma ne-totalitarne kandidate, so utrli pot demokratičnim gibanjem na vseh koncih Srednje in Vzhodne Evrope. Nekaj mesecev kasneje po poljski okrogli mizi, nekega hladnega novembrskega popoldneva pred dvajsetimi leti, so tudi prebivalci vzhodnega Berlina zbrali pogum in pričeli rušiti berlinski zid. Akademski forum bo tako v bremenih zgodovinskih izkušenj iskal priložnosti za razvoj demokratičnih družb Srednje in Vzhodne Evrope.

Vse objave