Javna objava prostega delovnega mesta SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC (m/ž)

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Študijski center za narodno spravo razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC (m/ž)

 • Razpisano delovno mesto:

SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC (m/ž) v Enoti za razvoj in raziskovanje.

Šifra del. mesta: H017007, tarifni razred: VII/2

Trajanje zaposlitve: določen čas (predvidoma od 1. 1. 2021 do 1. 10. 2021) z možnostjo podaljšanja.

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/teden)

 

 • Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 

Stopnja izobrazbe: VII/2

Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)            17001

Visokošolska univerzitetna izobrazbe (prejšnja)                17002

Magistrska izobrazba                                                           17003

                     Smer izobrazbe: zgodovinska, pravna ali druga družboslovna smer

                     Zahtevane delovne izkušnje: 12 mesecev

 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

Prednostni kriteriji:

Znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika;

Mednarodna uveljavljenost raziskovalca/ke;

Izkazano raziskovalno preučevanje totalitarizmov.

Prednostne pogoje kandidat/ka izkaže s prilogo mednarodnega veljavnega jezikovnega certifikata ali diplomo/magisterijem iz ustreznega jezikovnega področja; mednarodno uveljavljenost ter raziskovalno področje pa s priloženo bibliografijo.

 • Kratek opis dela in nalog:
 • opravlja samostojno znanstveno-raziskovalno delo;
 • skrbi za prenos znanstveno-raziskovalnih in strokovnih rezultatov v prakso;
 • sodeluje v delovnih skupinah in komisijah za svoje delovno področje
 • zbira, ureja in pripravlja podatke za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • nudi pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv;
 • opravlja druge naloge po nalogu vodstva in nadrejenih.
 • Rok za prijavo:

Pisne vloge z življenjepisom, bibliografijo (SICRIS izpis) in kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov:

Študijski center za narodno spravo, Tivolska cesta 42, 1000 Ljubljana,

s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC«, ali na e-mail info@scnr.si s pripisom zadeve: »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC«

do vključno 25. 12. 2020.

Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

Izbor kandidata/ke bo opravil Študijski center za narodno spravo po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora samostojnega raziskovalca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.

Ostale informacije:

Vse dodatne informacije v zvezi z objavljenim prostim delovnim mestom pridobijo interesenti v tajništvu Študijskega centra za narodno spravo, pri ga. Eriki Prijatelj, na tel. (01) 2306 700 ali preko elektronske pošte info@scnr.si.


V Ljubljani, 17. 12. 2020


dr. Tomaž Ivešić

v. d. direktor SCNR

Vse objave