Knjiga Marjana Linasija "Koroški partizani"

Ljubljana  (28. 9. 2010) - V Muzeju novejše zgodovine Slovenije je potekala predstavitev knjige dr. Marjana Linasija KOROŠKI PARTIZANI - Protinacistični odpor na dvojezičnem Koroškem v okviru slovenske Osvobodilne fronte.  Knjiga je izšla pri Mohrojevi založbi v Celovcu.

Linasi1

Z zgodovino koroškega partizanstva se  dr. Linasi ukvarja že 30 let.  Od študentskih let dalje zbira in obdeluje gradivo o zgodovini nacizma in protinacističnega odpora na Koroškem na obeh straneh meje.  Vsebino, ki jo je predstavil v knjigi pa je še bolj intenzivno raziskoval zadnjih sedem let.

 Linasi2 Avtor knjige dr. Marjan Linasi.

Delo je izjemno obsežno, saj obsega skoraj 800 strani. Avtor v prvem delu opisuje politično organizacijo protinacističnega odpora in agitacije OF in KPS, v drugem delu vojaško organizacijo protinacističnega odpora in partizanske akcije,  v tretjem delu nam predstavi nebojne dejavnosti kot so oskrba s hrano, obleko, bivalne razmere, kurirske in radijske zveze ter tiskarsko dejavnost. Četrti del pa je prikaz dogajanja ob koncu vojne, protinacistične sile zadnje mesece vojne, pogajanja in dogovarjanja, sklepni boji na dvojezičnem Koroškem, vloga Koroškega odreda v teh sklepnih bojih, usmrtitve povratnikov, vojne žrtve in vojna škoda med Koroškimi Slovenci.

 linasi3 Urednik knjige mag. Hanzi Filipič, dr. Marijan Linasi, v.d. direktorica Muzeja novejše zgodovine mag. Monika Kokalj Kočevar.

 linasi4 Udeleženci na predstavitvi knjige.Vse objave