Knjižna novost: Znanstvena monografija Slovenci in devetice 20. stoletja

Spoštovani!

Na Študijskem centru za narodno spravo je izšla nova znanstvena monografija z naslovom »Slovenci in devetice 20. stoletja«.

Znanstvena monografija Slovenci in devetice 20. stoletja v posameznih časovnih izsekih prikaže tiste pojave, probleme, procese in dogodke, ki so v obravnavanih letih bodisi dosegli vrhunec bodisi zaton. V ospredju obravnave je nacionalni prostor, ki je kot takšen dozorel šele v začetku stoletja in je ob njegovem koncu dosegel polno afirmacijo. Pri vsakem letu (1909, 1919, 1929, 1939, 1949, 1959, 1969, 1979, 1989) gre najprej za predstavitev širšega okvira, nato temeljnih značilnosti slovenskega prostora in seznanitev z nekaj izbranimi temami, ki so obravnavano leto po presoji avtorjev zaznamovale bolj kakor druga oziroma ki so po krivici ostale prezrte.


Vsebina:

SPREMNA BESEDA

Ddr. Igor Grdina, SLOVENCI V LETU 1909: MED NAČRTI IN IZKUŠNJAMI

Dr. Andrej Rahten, SLOVENCI 1919: POSTIMPERIALNA TRANZICIJA

Dr. Jurij Perovšek, SLOVENCI IN DIKTATURA KRALJA ALEKSANDRA LETA 1929

Dr. Renato Podbersič, SLOVENCI V LETU 1939: ZATIŠJE PRED VIHARJEM

Dr. Helena Jaklitsch, SLOVENCI LETA 1949: MED VZHODOM IN ZAHODOM

Dr. Tomaž Ivešić, SLOVENCI V LETU 1959: MED NARODOM IN JUGOSLOVANSKO IDENTITETO

Mag. Jurij Pavel Emeršič, SLOVENCI IN ČAS OKOLI LETA 1969

Dr. Jelka Piškurić, SLOVENCI LETA 1979: NA PRAGU KRIZE

Dr. Željko Oset, SLOVENCI IN LETO 1989: MED STARIM IN NOVIM

O AVTORJIH


Urednik: dr. Tomaž Ivešić

Založila in izdala: Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino in Študijski center za narodno spravo

Leto: 2022


Cena: 20,00 € (+ poštnina)

Publikacijo lahko dobite na sedežu Študijskega centra za narodno spravo,

Tivolska 42, Ljubljana ali

naročite na telefonski številki 01/230 67 00 in po elektronski pošti info@scnr.si

Vse objave