Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti podpira delo Študijskega centra za narodno spravo

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Državnega zbora Republike Slovenije je v nadaljevanju svoje 4. seje dne 8. maja 2009 sprejela naslednje sklepe:

  1. Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti podpira delo vseh institucij, ki delujejo na področju evidentiranja in sondiranja prikritih grobišč z namenom, da ljudem, ki so živeli v številnih nekdanjih avtoritarnih in totalitarnih režimih, pomagajo preseči razlike in doseči spravo.  
  2. Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti predlaga Vladi RS, da v okviru svojih pristojnosti zagotavlja potrebna sredstva za nemoteno in učinkovito delo Študijskega centra za narodno spravo in ostalih pristojnih institucij v okviru reševanja vprašanj prikritih grobišč.  
  3. Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti podpira dosledno skrb za urejanje vojnih grobišč in posebej tudi program odkrivanja, zaznamovanja ali drugačne ureditve prikritih grobišč ter nadaljevanje postopkov za odkrivanje storilcev kaznivih dejanj.  
  4. Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti podpira prizadevanja za čimprejšnji sprejem sprememb in dopolnitev Zakona o žrtvah vojnega nasilja ter sprememb in dopolnitev Zakona o vojnih grobiščih.

 

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Državnega zbora Republike Slovenije je na svoji 5. seji dne 8. maja 2009 sprejela naslednja sklepa:

  1. Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti se je seznanila z Resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu.  
  2. Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti bo besedilo Resolucije Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu posredovala vsem poslankam in poslancem Državnega zbora RS.

Na 4. in 5. seji Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je med povabljeni sodelovala tudi direktorica Študijskega centra za narodno spravo mag. Andreja Valič.

Vse objave