Konferenca o posledicah prisilnih migracij 20. stoletja v estonskem Viljandiju

Ljubljana (4. 7. 2016) - V dneh od torka 28. 6. do četrtka 30.6. 2016 se je sodelavec dr. Damjan Hančič udeležil letne mednarodne konference platforme evropskega spomina in vesti v estonskem Viljandiju. Tokratno konferenco je Evropska platforma spomina in vesti pripravila v sodelovanju z estonskim Inštitutom za zgodovinski spomin in fundacijo Unitas. Tema konference so bile migracije kot posledica prisilne selitve prebivalstva v 20. stoletju.

IMG_4062Utrinek s konference.

IMG_3951Na konferenci je dr. Hančič  sodeloval z referatom v angleškem jeziku z naslovom »Deportations and emigrations of Slovenians in 20th century committed by three totalitarian regimes” (Deportacije in migracije Slovencev v 20. stoletju, ki so jih povzročili trije totalitarni sistemi).

Foto: Evropska platforma spomina in vesti.

Vse objave