Mednarodna delavnica

International workshop SPATIAL POLITICS IN AUTHORITARIAN AND TOTALITARIAN REGIMES: OPEN QUESTIONS AND NEW RESEARCH APPROACHES

Mednarodna znanstvena delavnica PROSTORSKE POLITIKE V AVTORITARNIH IN TOTALITARNIH REŽIMIH: ODPRTA VPRAŠANJA IN NOVI RAZISKOVALNI PRISTOPI


The workshop is organized as part of the project Z6-3222 Fluid Landscape: Architecture, Identity and Border Space in the Northern Adriatic from 1943 to 1954, co-financed by the Slovenian Research Agency.

Delavnica je organizirana v okviru projekta Z6-3222 Fluidna krajina: arhitektura, identiteta in obmejni prostor v severnem Jadranu od 1943 do 1954, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


 PROGRAMME AND ABSTRACTS - PROGRAM IN POVZETKI.pdf