Mednarodna konferenca Evropske mreže institucij "European Network of Official Authorities in Charge of the Secret-Police Files"

Ljubljana (16. 10. 2014) - Od 24. do 26. septembra 2014 je v Šopronu na Madžarskem potekala mednarodna konferenca Evropske mreže institucij, ki skrbijo za varovanje in raziskovanje arhivskih zapisov nekdanjih tajnih političnih policij (European Network of Official Authorities in Charge of the Secret-Police Files).

DSC_0103Dr. Tamara Griesser Pečar in dr. Gregor Jenuš.

Osrednja tema konference je bilo delovanje tajnih služb po Stalinovi smrti v komunističnih državah Srednje in Vzhodne Evrope v letih 1953-1960. Konference sta se udeležila tudi dva predstavnika iz Slovenije. Dr. Tamara Griesser Pečar iz Študijskega centra za narodno spravo je predstavila referat z naslovom Tajna politična policija v Sloveniji po sporu s Stalinom (The secret police files in Slovenia after the break with Stalin), dr. Gregor Jenuš iz Arhiva Republike Slovenije pa prispevek Namišljena svoboda: Življenje ob železni zavesi in očitno odpiranje Jugoslovanskih mej na Zahod (Imaginary freedom. Life at the Iron Curtain and the apparent opening of Jugoslavia´s borders to the West).

DSC_0107

Vse objave