Mednarodna konferenca »Sodobne oblike komemoracije totalitarnih genocidnih prizorišč«

Ljubljana (10. 6. 2013) – V Varšavi je 14. in 15. maja 2013 potekala mednarodna konferenca z naslovom »Sodobne oblike komemoracije totalitarnih genocidnih prizorišč« (Modern Forms of Commemoration of Totalitarian Genocide Places). Konferenca je potekala v organizaciji Platforme evropskega spomina in vesti, Inštituta narodnega spomina - Komisije za pregon zločinov zoper poljski narod, Muzej varšavske vstaje in Inštituta za proučevanje totalitarnih režimov iz Prage.

Na konferenci je bil v ospredju skupni premislek o vlogi, ki so jo igrali spomeniki v preteklosti, kakšna je njihova vloga danes in kakšna bo v prihodnosti. Eden pomembnejših ciljev srečanja pa je bila izmenjava izkušenj mednarodnih strokovnjakov in ostalih udeležencev na temo spomenikov in spominjanja.

Dr. Andreja Valič Zver na mednarodni konferenci v Varšavi.

Po programu so se zvrstile okrogle mize, na katerih so se predstavili povabljeni predstavniki številnih mednarodnih institucij, ki raziskujejo totalitarne zločine. Razprave so obravnavale vprašanja, kot so vloga spomenikov v sodobni družbi, sodobne oblike spomina (kako govoriti o storjenih kaznivih dejanj), izobraževanje na področju spominjanja in "sporočilo za prihodnost".

S strani Študijskega centra za narodno spravo se je konference udeležila direktorica dr. Andreja Valič Zver, ki je tam aktivno sodelovala s prispevkom z naslovom »Da se ne bi več ponovilo«. Predstavila je primere dobrih praks, ki jih na področju izobraževanja v obliki projektov izvaja Študijski center za narodno spravo.

Vse objave