Mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja

Od 23. do 25. novembra 2010 je v Avditoriju generala Rudolfa Maistra v mariborski Kadetnici potekal mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja, na katerem je bila ena od referentk tudi naša sodelavka dr. Mateja Čoh.  

Udeleženci simpozija.

Simpozij je obiskala tudi obrambna ministrica dr. Ljubica Jelušič.

Na simpoziju, ki ga je organiziralo Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru, je sodelovalo 44 strokovnjakov z različnih znanstvenih področij. Najprej so nastopili referenti, ki so v svojih prispevkih predstavili vojaške osebnosti (Janko Premrl - Vojko, Rudolf Maister, Leon Rupnik, Stanislav Rapotec, Jaka Avšič, Milan Zabukovec - Miloš, Andrej Glušič), tem pa so sledili prispevki o političnih osebnostih (dr. Ivan Šusteršič, dr. Anton Korošec, dr. Gregor Žerjav, Edvard Kocbek, Edvard Kardelj, Boris Kraigher, Lidija Šentjurc, Jože Pučnik). Drugi dan simpozija so zaznamovali prispevki o predstavnikih cerkvenega življenja (Anton Bonaventura Jeglič, dr. Mihael Napotnik, dr. Gregorij Rožman, Anton Vovk, dr. Maksimiljan Držečnik, dr. Alojzij Šuštar), znanstvenikih (Josip Plemelj, Friderik Pregl, dr. Milan Vidmar, Vasilij Melik), o slovenskih izseljencih v Združenih državah Amerike in drugod po svetu (Kazimir Zakrajšek, Luis Adamič, Frank Lausche, dr. Joško Tischler) ter o umetnikih, arhitektih in umetnostnih zgodovinarjih (Avguštin Stegenšek, Hans Pascher, Zoran Mušič, Branko Kocmut, Sergej Vrišer, Jože Kološa Kološ). Zadnji dan simpozija pa so referenti spregovorili še o literatih in kulturnikih (Edvard Kocbek, Srečko Kosovel, Dane Zajc, Ivan Cankar, Andrej Hieng, Vitkor Parma, Janko Glazer, Franc Grivec, Franc Kovačič).

Dr. Mateja Čoh je predstavila pripadnika Vojske Kraljevine Jugoslavije in Jugoslovanske vojske v domovine, podpolkovnika Andreja Glušiča.

Na simpoziju je sodelovala tudi sodelavka Študijskega centra za narodno spravo dr. Mateja Čoh. V prispevku je predstavila pripadnika Vojske Kraljevine Jugoslavije in Jugoslovanske vojske v domovine, podpolkovnika Andreja Glušiča. Glušič je pred drugo svetovno vojno služboval v Beogradu in bil po vrnitvi v Slovenijo decembra 1943 postavljen za načelnika štaba komande Jugoslovanske vojske za Slovenijo. Junija 1944 so ga aretirale nemške okupacijske oblasti in internirale v taborišču Dachau. Po osvoboditvi taborišča se je najprej prebil v Italijo, avgusta 1945 pa je odšel v avstrijsko vojaško taborišče v bližini Salzburga. Tam je ustanovil in vodil Glavni obveščevalni center ter organiziral obveščevalne centre v begunskih taboriščih v Avstriji. Velja za voditelja t. i. Matjaževega gibanja, ki se je razširilo po koncu vojne, ko je v Sloveniji delovalo več ilegalnih skupin (band). Leta 1949 je odšel v Združene države Amerike, kjer je delal v različnih oddelkih ameriške vojske. Njegovo delovanje v avstrijskih begunskih taboriščih in kasneje v Združenih državah Amerike je vseskozi spremljala Uprave državne varnosti.

Vse objave