Mednarodno sodelovanje Študijskega centra za narodno spravo

S svojim delovanjem smo prisotni v širšem evropskem in svetovnem prostoru. Aktivno sodelujemo pri delu Platforme evropskega spomina in vesti, ki povezuje sorodne evropske institucije, ustvarja zbirke virov in izobraževalnih programov ter se zavzema za odprt dostop do arhivov. Smo tudi pridružena članica mreže arhivov, ki skrbijo za gradivo tajnih političnih policij. Redno se udeležujemo mednarodnih konferenc in simpozijev, na katerih aktivno sodelujemo z znanstvenimi in s strokovnimi prispevki ter nekatere soorganiziramo z drugimi mednarodnimi institucijami.

V Študijskem centru za narodno spravo se trudimo, da ohranjamo stik s slovenskimi skupnostmi v zamejstvu in po svetu. Ob njihovem obisku v matični domovini jim predstavljamo svoje delovanje. Posneli smo številna pričevanja. Raziskovali smo v njihovih arhivih. Svoje raziskovalno delo redno predstavljamo na srečanjih in okroglih mizah v Trstu, Gorici, Celovcu in drugih krajih zamejske Slovenije. Zelo dobro sodelujemo s tamkajšnjimi slovenskimi organizacijami in društvi.