Na SCNR z okroglo mizo obeležili 5. obletnico vstopa v Hudo jamo

Ljubljana (6. 3. 2014) – Študijski center za narodno spravo je tudi letos obeležil obletnico vstopa v Hudo jamo; tokrat z okroglo mizo o tej tematiki, na kateri je sodeloval član Komisije vlade RS za prikrita množična grobišča dr. Mitja Ferenc.

IMG_9656Dr. Mitja Ferenc in moderatorka pogovora Marta Keršič.

Dne 3. marca 2014 je minilo pet let od vstopa raziskovalcev in rudarjev na prizorišče zločina v rov sv. Barbare, v Hudi jami pri Laškem.  Prizori mumificiranih trupel iz jame so pretresli slovensko in evropsko javnost.  Ali se je ta pretres odrazil v dejanjih, ki pomenijo korak naprej? Kaj se dogaja s Hudo jamo danes, kaj nam bo prinesla jutri? Na vse to smo skušali odgovoriti na okrogli mizi, ki je potekala v sredo 5. marca 2014 in  na kateri je sodeloval dr. Mitja Ferenc.

IMG_9647Zbrane je najprej pozdravila direktorica SCNR, dr. Andreja Valič Zver, ki je za izhodiščno razmišljanje prebrala nekaj verzov med vojno tragično preminulega slovenskega pesnika Franceta Balantiča.

Dr. Mitja Ferenc je v pogovoru med drugim poudaril: »Predvsem se mi zdi da v delu slovenske javnosti in pri tistih, ki upravljajo z našo državo primanjkuje sočutja do žrtev. Še vedno je med nami glede medvojnih in povojnih pobojev vse preveč moralnega cinizma, brezbrižnosti, izmikanja, strahu, včasih pa celo kaznivega in nekaznovanega omalovaževanja ali odobravanja. Čeprav jim ni bila ugotavljana individualna krivda, še vedno slišimo, da so že bili krivi, če so bili ubiti. Saj da so bili pobiti »okupatorjevi sodelavci« in da so si to zaslužili. Etiketirali so jih z izdajalci, črnoborzijanci, vojnimi zločinci, kulaki. Preimenovali so jih in jim pripisovali dejanja in značilnosti, katerih namen je bil jasen: dehumanizacija, razčlovečenje, odvzem dostojanstva človeškega bitja, odvzem statusa človeškega bitja. Zakaj? Zato, ker naj bi kot taki izgubili pravico do sočutja in krvnikom niso več zbujali moralnih pomislekov. Zgodba, ki jo tako značilna za podobna hudodelstva po svetu

IMG_9654Med drugim se je okrogle mize udeležil tudi celjski škof Stanislav Lipovšek.

Glede ureditve Hude jame je dr. Ferenc povedal: » Komisija je predlagala vladi, naj naredi grobno polje pred jamo, iznese vse žrtve in jih zunaj pokoplje ter mesto dostojno označi. Pet let je od odkritja, pa smo pravzaprav na začetku, na rudniška vrata je nabita zgolj tabla z napisom Vojno grobišče Barbara rov - Huda Jama, Žrtve vojne in revolucionarnega nasilja, Republika Slovenija in to je vse. Naša opozorila so se pokazala za resnična. Ko smo z Alijo pred nekaj dnevi pogledali stanje v rovu in jašku smo ugotovili, da se bodo lesene pregrade in z njimi ogromna količina kamenin zdaj, zdaj zrušile na ostanke žrtev. In potem bo skoraj nemogoče narediti karkoli. Ali se bo še tretjič zgodilo, da bodo sredstva namenjena sanaciji jaška, v zaključku leta izpadla iz proračunske postavke in da niti odločba rudarskega inšpektorja po zavarovanju objekta zopet ne bo izvedena?  Normalno se nam zdi da dajemo milijarde evrov za reševanje slabih bank, ne moremo pa ohraniti nekaj deset tisoč evrov v proračunu, da bi zavarovali jašek in tako  - če že ne nam - vsaj neki drugi generaciji omogočili, da bi lahko opravila to pietetno dejanje. Antigono je Sofokles napisal par stoletij pred našim štetjem in postavil standard. Temeljni je; mrtve je treba pokopati! Ne glede za koga in proti komu so se borili.«

IMG_9655

Država krši ustavo

Nekdanji pravosodni minister dr. Lovro Šturm je v razpravi, ki je sledila pogovoru izpostavil globoko nepietetno ravnanje države je tudi nepravno in neustavno. Ustavni člen, ki govori o pravici do osebnega dostojanstva, velja namreč tudi za pokojnike, država pa ga z opustitvijo dolžnega ravnanja krši. Če ne bo šlo drugače, jo je k spoštovanju ustave treba prisiliti in razmisliti o pravnih sredstvih za dosego tega cilja, je napovedal Šturm. Zvočni posnetek pogovora lahko poslušate na naslednji povezavi: http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba (mz 2014 03 11 Mitja Ferenc 5let Hude jame) Vse objave