Neža Strajnar

strokovna sodelavka v humanistiki


Neža Strajnar je univ. dipl. zgodovinarka, na Študijskem centru za narodno spravo je zaposlena od leta 2008. Med njene osnovne raziskovalne interese spadajo preučevanje komunizma in kršitve človekovih pravic ter temeljnih svoboščin. Ukvarja se z evidentiranjem zgodovinske dediščine s področja kršenja človekovih pravic (https://zakladnicaspominov-scnr.si/zapuscine/) in je skrbnica interne strokovne knjižnice Študijskega centra za narodno spravo. Je avtorica strokovnih in znanstvenih člankov, soavtorica znanstvene monografije Skozi čas preizkušenj: politična zapornica Jelka Mrak Dolinar, soavtorica znanstvene monografije Čez ocean v novo življenje: Usode slovenskih povojnih političnih begunk, (so)urednica zbornikov Dokumenti o političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma, Represivne metode totalitarnih režimov, Odstiranje zamolčanega in drugih.