Poslanstvo in cilji

Študijski center za narodno spravo (SCNR) je slovenski javni raziskovalni zavod, ki deluje od leta 2008. Njegov primarni cilj je preučevanje sodobne slovenske zgodovine s posebnim poudarkom na zgodovini avtoritarnih in totalitarnih režimov. Naše znanstveno delovanje izhaja iz edinstveno strukturirane zgodovine slovenskega prostora v 20. stoletju, globoko povezane z vzponom in razvojem različnih oblik avtoritarnosti in totalitarizmov. To je pustilo globoke sledi v družbenem tkivu, ki trajajo še danes. Študij sodobne zgodovine lahko zato ponudi edinstvene vpoglede, pomembne za slovensko družbo, globoko zaznamovano z omenjeno dediščino, pa tudi za mednarodno humanistiko nasploh. Posledično je raziskovalno delo, ki ga opravlja naš inštitut, dvojno in zajema oba prej omenjena vidika. Poleg raziskovanja se ukvarjamo tudi z zbiranjem in objavljanjem dokumentov, zgodb in spominov prič iz tistega časa, sodelujemo v izobraževalnem procesu ter se povezujemo s Slovenci v zamejstvu in po svetu, pa tudi z mednarodnimi institucijami s podobnimi interesi. Želimo dopolniti razumevanje dogodkov iz novejše zgodovine, ki so tako močno zaznamovali slovensko ozemlje, in dati vpogled v teme, ki še niso bile raziskane ali so bile pogosto zamolčane.