Poslanstvo in cilji

Študijski center za narodno spravo je začel delovati maja 2008. Naša naloga je raziskovanje polpretekle slovenske zgodovine, s poudarkom na preučevanju vseh treh totalitarizmov, ki so bili prisotni v slovenskem prostoru: fašizma, nacizma in komunizma. 

Zbiramo in preučujemo dokumente, zgodbe in spomine pričevalcev tedanjega časa, objavljamo raziskave in zbrana pričevanja, pripravljamo posvete, konference in razprave na temo slovenske zgodovine 20. stoletja, vključujemo se v vzgojno-izobraževalni proces ter se povezujemo s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter s sorodnimi institucijami v Evropi oz. v tujini. S svojimi raziskavami in delovanjem skušamo dopolniti razumevanje dogodkov polpretekle zgodovine, ki so zaznamovali slovenskega človeka, in osvetliti še neraziskane ter pogosto zamolčane teme.