Ob Dnevu človekovih pravic

Prizadevanje za spoštovanje človekovih pravic in dostojanstvo človeka sodi med najbolj plemenita prizadevanja človeštva. Iz tega izhaja priznanje temeljnih vrednot svobode, enakosti, pravičnosti in miru na svetu. Zanikanje in teptanje človekovih pravic sta pripeljala do barbarskih dejanj, žaljivih za človeško zgodovino. Nujno je potrebno, da se človekove pravice zavarujejo z močjo pravnega reda. Zato je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1948 sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic in imenovala 10. december za SVETOVNI DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC. Omenjena deklaracija si prizadeva,  da bi vsi razvijali spoštovanje dostojanstva človeka ter zagotovili vsesplošno priznanje njegovih pravic in svoboščin.

Človekova svoboda in dostojanstvo sta še posebej okrnjena v nedemokratičnih družbah. Slovenska polpretekla zgodovina je zaznamovana s totalitarnim sistemom, v katerem so bile drastično kršene človekove pravice in svoboščine, še posebej v prvih letih komunistične vladavine. Naloga naše generacije je, da poskuša z vsemi sredstvi pravne države popravljati storjene krivice iz preteklosti. Pri tem na žalost še nismo uspešni, saj celo tistih, ki so bili barbarsko pobiti leta 1945, ne zmoremo dostojno pokopati. Tako se travme in krivice po nepotrebnem prenašajo na njihove svojce in mlajše generacije.

Pomembno si je prizadevati za zgodovinsko resnico tudi v primerih, ko govorimo o popravi povzročenih krivic. Nesprejemljivo je, da še naprej ostaja ogromno nepojasnjenega v zvezi z  množično in prisilno britansko repatriacijo dvanajst tisoč neoboroženih Slovenk in Slovencev maja 1945 iz taborišča Vetrinj v Slovenijo, kjer so jih kasneje oblasti na grozovit način pobile. V ta namen je bil dan predlog za USTANOVITEV BRITANSKO - SLOVENSKE ZGODOVINSKE KOMISIJE, ki bo zbrala in ovrednotila vse dokumente in pričevanja ter pripravila skupno poročilo o tem vprašanju. Kot je znano, je bila pobuda predstavljena javnosti konec oktobra 2010 ob spravni slovesnosti v Great Missendenu v Veliki Britaniji. Takrat smo začeli zbirati podpise podpore pobudi za ustanovitev komisije. Akcija je naletela na lep odziv. Podpisi prihajajo z vsega sveta. Z zbiranjem podpisov bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu in pobudo naslovili na britansko in slovensko politično vodstvo z namenom, da se takšna komisija oblikuje.

Vabimo vas, da se pobudi s podpisom pridružite preko spletnega naslova  http://www.scnr.si/predlog-za-ustanovitev-britansko-slovenske-zgodovinske-komisije/ . Svoj podpis lahko posredujete preko elektronske pošte na naslov info@scnr.si ali pa v pisni obliki, na naslov Študijski center za narodno spravo, Tivolska 42, 1000 Ljubljana, s pripisom, da se strinjate s pobudo o ustanovitvi britansko - slovenske zgodovinske komisije.

Drage državljanke in državljani, skušajmo se aktivno vključiti v spominjanje svetovnega dneva človekovih pravic. Le tako lahko dosežemo premike tudi v vsakdanjem življenju.

Ljubljana, december 2010Vse objave