Občni zbor Nove slovenske zaveze

Ljubljana (2. 4. 2012) - V soboto, 31. marca 2012 je v Zavodu Sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano potekal 22. redni letni občni zbor Nove slovenske zaveze. Uvodoma je o delu NSZ in trenutnem stanju v slovenskem prostoru spregovoril predsednik Nove slovenske zaveze Anton Drobnič. Sledila so poročila o izpeljanih dogodkih v preteklem letu, poročilo blagajnika in nadzornega odbora ter razprave na omenjena poročila. Zboru je prisostvovala podpredsednica Državnega zbora RS Romana Tomc in več uglednih gostov, ki so zbor pozdravili.

S prispevki so sodelovali mag. Jurij Emeršič, Federico Potočnik in Marko Mehle. Zanimiva razmišljanja treh mladih članov Nove slovenske zaveze so se nanašala na sedanje stanje v slovenskem prostoru, prikazala kritične poglede glede opravljenih dejanj na področju sprave s strani države in predlagala nova izhodišča za delo NSZ v prihodnje. Spregovoril je tudi urednik revije Zaveza Justin Stanovnik.

Zbor je v imenu Študijskega centra za narodno spravo pozdravila Marta Keršič, ki se je ob tej priliki srečala z več pričevalci iz med in povojnega obdobja slovenske polpretekle zgodovine.

Vse objave