Obisk dijakov iz Gimnazije Celovec

Ljubljana (25. 10. 2012) - V sredo, 24. oktobra 2012 smo na Študijskem centru za narodno spravo gostili skupino 31 dijakov iz Gimnazije Celovec, v spremstvu dveh profesorjev in asistentke. Ta dan so imeli  dijaki strokovno ekskurzijo po Sloveniji. Zjutraj so obiskali Koncentracijsko taborišče Ljubelj kot pomožno taborišče koncentracijskega taborišča Mauthausen, potem so se ustavili pri nas, si ogledali del Ljubljane in se nato odpeljali na Trubarjevo domačijo v Rašici.

Dijake iz Celovca je pozdravil predsednik Sveta SCNR, dr. Damjan Hančič.

Ob obisku na Študijskem centru za narodno spravo smo dijakom z besedo, s sliko in filmom predstavili  dogajanje v slovenskem prostoru, v času 2. svetovne vojne in po njej. Pri predstavitvi smo se osredotočili na prikaz enega od treh totalitarizmov, ki je v slovenskem narodu pustil globoke rane in sledi vse do danes, to je komunizmu.

Dijaki so z zanimanjem prisluhnili učnemu programu.

Na kratko smo jim prestavili dogajanje v času vojne in vzroke za začetek državljanske vojne, jih seznanili s povojno represijo komunističnega sistema, s številnimi grobišči, s katerimi je prekrita slovenska zemlja in se osredotočili na otroke, kot žrtve, katerih vojne travme se prenašajo na mlajše generacije.

Profesor na slovenski gimnaziji v Celovcu Lojze Dolinar.

Seznanili smo jih s koraki, ki jih je v prid poprave krivic naredila slovenska država, različne veje znanosti in nevladne organizacije. Ob tem smo jim predstavili tudi delo Študijskega centra za narodno spravo, ki si prizadeva za raziskovanje manj znanih tem iz polpretekle slovenske zgodovine.

Sodelavka SCNR Marta Keršič je dijakom predstavila nekaj arhivskega gradiva o povojnih političnih sodnih procesih.

Veseli smo, da so mladi kljub prikazom trpljenja, bolečine in temnih plati človekovih dejanj pripravljeni prisluhniti zgodovinskemu spominu.Vse objave