Obisk predstavnikov SCNR na Zveznem uradu za preučevanje diktature vzhodnonemške komunistične partije

Ljubljana (21. 9. 2011)- Pretekli teden je delegacija sodelavcev SCNR na čelu z direktorico SCNR, mag. Andrejo Valič v Berlinu obiskala Zvezni urad za preučevanje diktature vzhodnonemške komunistične partije (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur), ki ga vodi dr. Anna Kaminsky. Gre za podobno institucijo kot je naš SCNR, saj ne hrani arhivskega gradiva, pač pa v različnih nemških, pa tudi tujih arhivih iz različnih aspektov preučuje problematiko 45 let trajajoče diktature v nekdanji Nemški demokratični republiki.

Urad veliko sodeluje s spominskimi centri, muzeji, zgodovinskimi društvi, neodvisnimi arhivi, združenji žrtev komunističnega nasilja, skrbijo pa tudi za politično osveščanje o totalitarizmu in šolsko ter izvenšolsko izobraževanje o nekdanji partijski diktaturi in njenih posledicah. Urad ima 35 zaposlenih, od tega 25 stalno in 10 honorarno. Izdaja veliko število zgodovinskih publikacij in skrbi tudi za širjenje zavesti v javnosti o posledicah diktatur in totalitarizma.

Med pogovori je dr. Anna Kaminsky izrazila veliko pripravljenost za vsestransko tesnejše sodelovanje med njeno in našo institucijo, pri čemer smo se dogovorili tudi za čimprejšnji podpis pogodbe o sodelovanju, ki bo podoben tistemu, ki ga  je SCNR že podpisal v začetku junija s čeških Institutom za preučevanje totalitarnih režimov iz Prage. Zvezni urad za preučevanje diktature vzhodnonemške komunistične partije si v zadnjem času namreč zelo prizadeva okrepiti sodelovanje s sorodnimi institucijami v državah nekdanjega komunističnega bloka. Prvi konkretni primer sodelovanja bo lahko že kar hitro stekel, saj ena od njihovih sodelavk pripravlja študijo iz tematike, ki se nanaša na diktaturo v nekdanji Jugoslaviji.

Vse objave