Otvoritev razstave Vroče sledi hladne vojne

Ljubljana (11. 9. 2012) - V četrtek, 6. septembra 2102, je bila v Gorenjskem muzeju v Kranju otvoritev razstave Vroče sledi hladne vojne – Heisse Spuren des Kalten Krieges. Razstavo je pripravil Gorenjski muzej v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije in Mohorjevo založbo Celovec, vodji projekta sta Jože Dežman in Hanzi Filipič. Poleg sodelavke Študijskega centra za narodno spravo dr. Mateje Čoh Kladnik so pri pripravi razstave sodelovali še: Tadej Cankar, Jože Dežman, Gregor Jenuš, Andreja Klasinc Škofljanec in Alojz Teršan iz Arhiva Republike Slovenije, Hanzi Filipič iz Mohorjeva založba Celovec, Vilma Štubelj iz Gorenjskega muzeja, Janez Stergar z Inštituta za narodnostna vprašanja, Tita Porenta iz Tržiškega muzeja – Muzeji Radovljiške občine, Stane Okoliš iz Slovenskega šolskega muzeja, Zvezdan Markovič Vojaškega muzeja Slovenski vojske, Pavel Jamnik z Ministrstva za notranje zadeve ter Igor Omerza.

Utrinek z razstave.

Razstava  predstavlja predvsem posledice prehodov Slovencev čez mejo med Slovenijo in Avstrijo ter soočanje z njenimi. Temeljni poudarki so naslednji:  dogajanje v letu 1945 (beg slovenskega prebivalstva, vračanje vojnih ujetnikov in civilistov v Slovenijo in njihova usoda, pobijanje, beg in izgon nemške manjšine iz Slovenije), ilegalni prehodi meje do leta 1960, delovanje uporniških skupin, t.i. Matjaževe vojske, mejni režim (mejni prehodi, varovanje meje), politika jugoslovanskih in slovenskih oblasti do slovenske manjšine v Avstriji, tihotapstvo, ilegalni pretok ljudi, blaga, idej. Naslovi razstavnih panojev so: Beg domobrancev v Vetrinj in njihova vrnitev v Slovenijo, Družina Korošec – Kocmur, Družina Brodar, Matjaževa vojska, Smrt na meji, Izgon prebivalstva z obmejnega pasu, Studia Slovenica, Tajna politična policija in emigranti, Uničenje nemške manjšine v Sloveniji, Taffelsturm, Primer Toplišek, Teroristični napad v Velikovcu, Udba in Mohorjeva, Ciril Žebot: Slovenija včeraj, danes, jutri in Neminljiva Slovenija, Drago Jančar – zaradi knjige v zapor.

Dr. Mateja Čoh Kladnik.

Vse objave