Petra Grabrovec

samostojna raziskovalka


Petra Grabrovec je dokončala diplomski in magistrski dvopredmetni študij nepedagoške geografije in zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Med študijem se je v okviru obeh študijskih smeri ukvarjala z različnimi tematikami. Na področju zgodovine je leta 2015 diplomirala iz teme Slovenci v prvi svetovni vojni – odraz v slovenskih ljudskih vojaških pesmih in od takrat naprej poskušala v okviru različnih seminarskih nalog (Gregorijanski koral, Kulturno in umetniško ustvarjanje cistercijanskega samostana Stična ipd.) sistematično raziskovati glasbo v različnih zgodovinskih obdobjih. Leta 2020 je na smeri zgodovina magistrirala iz teme Glasba kot propaganda v času prve in druge svetovne vojne na Slovenskem. Po zaključenem magistrskem študiju je nadaljevala šolanje z željo nadaljnjega raziskovanja tematike glasbe v zgodovini in je trenutno študentka doktorskega programa Sodobna zgodovina na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

Od leta 2022 je zaposlena kot samostojna raziskovalka na Študijskem centru za narodno spravo.