Platforma evropskega spomina in vesti

Platforma evropskega spomina in vesti (PEMC) je neprofitna mednarodna nevladna organizacija. PEMC je bila na temelju resolucije Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu (2009) ustanovljena 14. oktobra 2011 v Pragi. Združuje 57 institucij in organizacij iz 20 držav - 14 držav članic EU (Švedska, Estonija, Latvija, Litva, Nizozemska, Češka republika, Slovaška, Madžarska, Slovenija, Romunija, Bolgarija, Francija, Nemčija, Poljska), Ukrajine, Moldavije, Islandije, Albanije, Kanade in Združenih držav Amerike. Članice PEMC delujejo na področju raziskav, dokumentacije, spominjanja, ozaveščanja in izobraževanja o totalitarnih režimih v 20. stoletju.

Predsednik Platforme evropskega spomina in vesti je dr. Łukasz Kamiński. Izvršni odbor Platforme sestavljajo dr. Andreja Valič Zver (članica IO PEMC 2011–2014, od 2017 dalje), dr. Wolfgang-Christian Fuchs, Toomas Hiio in Zsolt Szilágyi.

https://www.memoryandconscience.eu/