Pogovor z ameriškim veleposlanikom v Sloveniji Josephom A. Mussomelijem

Ljubljana (5. 12. 2013) – Študijski center za narodno spravo je včeraj ob 10. decembru, dnevu človekovih pravic, pripravil pogovor z Josephom A. Mussomelijem, veleposlanikom ZDA v Sloveniji. Po uvodnem nagovoru dr. Andreje Valič Zver, ki je izpostavila zavezanost Študijskega centra občutljivosti za kulturo varovanja človekovih pravic, je sledilo krajše razmišljanje veleposlanika o človekovih pravicah ter kratka primerjava med ZDA in Slovenijo ter pogovor z veleposlanikom, ki ga je vodil pravnik dr. Jernej Letnar Černič.

VIDEO: Celotni posnetek pogovora z veleposlanikom Mussomelijem.

IMG_5021aDirektorica SCNR, dr. Andreja Valič Zver podaja pozdravne besede.

Prizadevanje za spoštovanje človekovih pravic in dostojanstvo človeka sodi med najbolj plemenita prizadevanja človeštva. Zanikanje in teptanje človekovih pravic sta pripeljala do barbarskih dejanj, žaljivih za človeško zgodovino. Zato je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1948 sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic in imenovala 10. december za svetovni dan človekovih pravic. Človekove pravice je zavarovala z močjo pravnega reda.  Dolžnost slehernega posameznika in institucije je skrb za  njeno spoštovanje. Kljub našemu civilizacijskemu napredku smo priča, kako krhka in občutljiva je ta pravica in kako hitro se lahko narod, skupina ljudi ali posameznik znajdejo v grozljivem kolesju krivičnosti.

IMG_5034aVeleposlanik J. Mussomeli: »Brez polne in objektivne obravnave dogodkov iz II. svetovne vojne in jugoslovanskega obdobja bo slovenska družba težko napredovala tako dobro in hitro, kot bi lahko, saj je vsak delček slovenske politike in ekonomije prikrajšan zaradi neuresničene sprave«.

Slovensko polpreteklo obdobje je bilo  zaznamovano s totalitarnimi sistemi, v katerih so bile drastično kršene človekove pravice in svoboščine, še posebej v prvih letih komunistične vladavine. Zato je bil glavni namen pogovora z ameriškim veleposlanikom odgovoriti na vprašanje, kaj je naloga naše generacije, kaj lahko storimo za popravo krivic iz preteklosti in kaj smo dolžni storiti pri ozaveščanju mlade generacije, da se hudodelstva ne bodo več ponovila. Ena glavnih misli veleposlanika Mussomelija je bila, da na preteklost ne smemo pozabiti, vendar je naša dolžnost, da ne živimo v preteklosti, ampak se skušamo iz nje kaj koristnega naučiti.

IMG_5017a

Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani: www.casnik.si.Vse objave