Poslanstvo

Revija Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine na multidisciplinaren način obravnava vprašanja povezana s sodobno zgodovino slovenskega prostora, pa tudi širšega območja Balkana in srednje Evrope. Revija želi na ta način presegati okvire nacionalno omejenega zgodovinopisja. Dileme spodbujajo vključitev temeljnih vprašanj slovenske sodobne zgodovine v širše regionalne ter evropske zgodovinopisne koncepte, pri čemer lahko prispevki obravnavajo najrazličnejše tematike, od politične, vojaške in intelektualne zgodovine do kulturne zgodovine in zgodovine vsakdanjega življenja. Posebno pozornost pa revija posveča raziskovanju tematik, povezanih z zgodovino avtoritarnih in totalitarnih režimov na tem področju.

Prispevki objavljeni v Dilemah se primarno poslužujejo metodologije zgodovinopisja, pa tudi kulturologije, politologije in prava. Smoter Dilem je spodbujanje izvirnega znanstvenega razmisleka o aktualnih vprašanjih slovenskega zgodovinopisja ter sorodnih humanističnih in družboslovnih ved ter razvoj novih metodoloških pristopov pri raziskavah te tematike. Revija zato ne daje prednosti nobeni obliki metodološkega pristopa, temveč spodbuja uporabo interdisciplinarnih orodij znanstvene analize in primerjalno analizo uveljavljenih konceptov z novimi, ki so šele v fazi preverjanja znanstvene relevantnosti.


Avtorske pravice in objavljanje v odprtem dostopu

Revija Dileme objavlja prispevke na način odprtega dostopa, vsi članki so brezplačno dostopni na spletni strani revije takoj po objavi. Avtor prenese vse materialne avtorske pravice v zvezi s člankom na revijo. Vse moralne pravice ostanejo avtorju objavljenega članka.

Vse članke je mogoče brezplačno prenesti s spletne strani revije in jih uporabljati v skladu z licenco Creative Commons – Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) 


Revija ne zaračunava nobenih pristojbin v fazi oddaje, recenziranja in objave prispevkov.


Izjava o avtorstvu

Dileme_Izjava o avtorstvu.pdf