Postopek recenzije

Proces prijave in izbire prispevka za objavo v Dilemah poteka preko e-naslova revije (dileme@scnr.si), avtorji pa lahko rokopis pošljejo tudi na naslov uredništva (Študijski center za narodno spravo, Tivolska 42, 1000 Ljubljana). Vse znanstvene in strokovne prispevke pregleda odgovorni urednik ter jih nato pošlje v recenzijo. Vsak prispevek recenzirata najmanj 2 recenzenta, ki sta uveljavljena strokovnjaka s predmetnega področja. Proces recenzije prispevkov je dvojno slep – niti recenzent niti avtor nista znana drug drugemu.

Odločitev o objavi prispevka sprejme uredniški odbor po prejemu obeh recenzij. Ob koncu postopka se avtorja, ki je prispevek oddal v recenzijo, obvesti o potrditvi objave, potrebnih popravkih pred objavo oziroma o zavrnitvi objave. Zavrnitev objave ne zahteva posebne obrazložitve. V objavo so sprejeti prispevki, ki jih pozitivno ocenita oba recenzenta oz. jih avtorji ustrezno dopolnijo skladno s prejetimi ocenami in uredniškimi pripombami.