Posvet ob 25. obletnici ustanovitve Odbora za varstvo človekovih pravic in procesov demokratizacije Slovenije

Ljubljana (10. 6. 2013) - V ponedeljek, 3. junija 2013, je v prostorih Arhiva RS potekal zelo zanimiv posvet ob 25. obletnici ustanovitve Odbora za varstvo človekovih pravic in procesov demokratizacije Slovenije.

Po uvodnem pozdravu v. d. direktorja Arhiva Republike Slovenije mag. Bojana Cvelfarja, je dr. Andrej Nared predstavil projekt Arhiva RS Arhivalija meseca. Projekt Arhivalija meseca je dosegljiv na spletni strani http://www.arhiv.gov.si/si/delovna_podrocja/razstavna_dejavnost/arhivalije_meseca/.

Arhivalija meseca junija (http://www.arhiv.gov.si/si/delovna_podrocja/razstavna_dejavnost/arhivalije_meseca/arhivalija_meseca_junij_2013/) je ustanovni dokument Odbora za varstvo človekovih pravic z naslovom »Ustanovili smo Odbor za varstvo pravic Janeza Janše«, ki ga je predstavila Vesna Gotovina.

Na posvetu je s prispevkom Proces proti četverici in nastajanje neodvisne politične družbe sodelovala tudi direktorica Študijskega centra za narodno spravo dr. Andreja Valič Zver. V svojem prispevku je prikazala svetovne, jugoslovanske in slovenske politične razmere, ki so pripeljale do začetka slovenske pomladi.

Dr. Gregor Jenuš je predstavil arhivsko gradivo o demokratizaciji slovenske družbe, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije. Jože Dežman pa je govoril o memoralizaciji, muzealizaciji in monumentalizaciji demokratizacije in osamosvojitve Slovenije.

V razpravi so sodelovali tudi nekdanji akterji, ki so bili na različne načine vpeti v takratno dogajanje, Drago Demšar, Ingo Paš in Alenka Puhar.Vse objave