POZIV K ODDAJI PONUDB zunanjim izvajalcem računovodskih in knjigovodskih storitev za mesečni pavšal za vodenje računovodstva in svetovanje

Študijski center za narodno spravo vabi zainteresirane zunanje izvajalce računovodskih in knjigovodskih storitev, da glede na specifikacije s priloge, upoštevajoč Pravilnik o računovodstvu ter prilogi Zahtevek za povračilo stroškov blaga, materiala in storitev; in Zahtevek za povračilo sredstev za stroške dela, oddajo informativno ponudbo za mesečni pavšal za vodenje računovodstva in svetovanje, z navedbo cene brez DDV.


Merilo za izbiro ponudbe so izkušnje s področja računovodskih storitev, specializirana znanja s področja poslovanja javnih zavodov ter konkurenčna cena.

Rok za prejem ponudb je 31. 8. 2021 00:00,  na elektronski naslov: info@scnr.si.

Povezava do objave na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=412063


Razpisna dokumentacija na spodnjih povezavah:

SPECIFIKACIJE

PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU NA ŠTUDIJSKEM CENTRU ZA NARODNO SPRAVO

ZAHTEVEK ZA POVRAČILO STROŠKOV BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

ZAHTEVEK ZA POVRAČILO SREDSTEV ZA STROŠKE DELA


Vse objave