POZIV za nove člane Sveta SCNR - predstavnike zainteresirane javnosti

Na podlagi 13. člena Statuta Javnega zavoda Študijski center za narodno spravo, objavljamo:

POZIV za posameznike ali predstavnike zainteresiranih združenj ali institucij, ki se v okviru svoje dejavnosti ukvarjajo s problematiko narodne sprave

Študijski center za narodno spravo poziva posameznike z izkazano bibliografijo objav s področja narodne sprave oziroma predstavnike zainteresiranih združenj ali institucij, ki se v okviru svoje dejavnosti ukvarjajo s problematiko narodne sprave, da v roku 30 dni posredujejo predloge za člane sveta zavoda.

Predlogi se pošljejo v zaprti kuverti na Študijski center za narodno spravo, Tivolska cesta 42, 1000 Ljubljana.

Po prejemu predlogov za člane sveta zavoda, direktor svetu zavoda posreduje spisek prispelih predlogov in predlaga tri ali več kandidate za predstavnika zainteresiranih združenj ali institucij v svet zavoda. Predlog mora biti obrazložen.

Poziv se objavi na oglasni deski zavoda in spletni strani SCNR. Ljubljana, 23.05.2013Vse objave