Predavanje dr. Adama Hudeka, Inštitut za sodobno zgodovino, Češka

Študijski center za narodno spravo je v sredo, 5. aprila 2023, organiziral predavanje dr. Adama Hudeka z naslovom Slovaški nacionalni komunizem kot intelektualna tradicija in politični program (Slovak national communism as intellectual tradition and political program).

Posnetek predavanja: https://www.youtube.com/watch?v=JnwnYPImYQA 


Dr. Adam Hudek, Inštitut za sodobno zgodovino, Češka


Dr. Adam Hudek je štipendist ukrepa Marie Skłodowske-Curie na Inštitutu za sodobno zgodovino pri Češki akademiji znanosti, ukvarja pa se z raziskovanjem teme slovaškega nacionalnega komunizma. Doktoriral je na Inštitutu za zgodovino pri Slovaški akademiji znanosti. Glavne teme njegovega raziskovalnega dela so: intelektualna zgodovina socialistične Češkoslovaške, slovaško in češko zgodovinopisje v 20. stoletju in zgodovina slovaških znanstvenih ustanov. V zadnjem času je bil sourednik in soavtor knjige o zgodovini čehoslovakizma (Routledge, 2021) ter je napisal poglavje o slovaškem razvoju za zbornik Czechoslovakia and Eastern Europe in the Era of Normalisation, 1969–1989 (Palgrave Macmillan, 2022).Predavanje obravnava ambivalenten in dinamičen odnos med komunistično ideologijo in nacionalizmom. Predavatelj razišče, kako je slovaški nacionalni komunizem vplival na politični, intelektualni in kulturni razvoj Češkoslovaške od zgodnjih 20. let 20. stoletja do leta 1993. Glavno vprašanje je, kako se je intelektualna vsebina nacionalnega komunizma prilagajala spreminjajoči se stvarnosti in jo tudi sooblikovala. V predstavitvi najprej preuči pomen nacionalnega vprašanja za slovaško komunistično gibanje med obema svetovnima vojnama. Nato analizira spreminjajoče se položaje, ki jih je slovaški nacionalni komunizem imel v komunističnem režimu. Zatem prikaže pomembno vlogo, ki so jo preoblikovani diskurz nacionalnega komunizma in njegovi avtorji imeli v (češko)slovaški postkomunistični preobrazbi in razdružitvi države. Poudarjeni so primeri kontinuitete, ki so preživeli uvedbo novih pravil, primeri prilagajanja in razvoj v obdobju „kratkega 20. stoletja“.


Vse objave