Predavanje dr. Lovra Šturma ob 20 letnici prvih demokratičnih volitev

Ljubljana (7.4.2010) - Ob 20. obletnici prvih povojnih demokratičnih volitev v Sloveniji je na SCNR potekalo predavanje dr. Lovra Šturma o tem, ali so bile prve volitve leta 1990 demokratične in svobodne ter ali so bile tudi poštene. Dr. Šturm je bil namreč ob prvih demokratičnih volitvah leta 1990 član Republiške volilne komisije.

sturmvolitve2Osnovna ugotovitev dr. Lovra Šturma je bila, da so bile volitve leta 1990 demokratične in svobodne, niso pa bile v polnosti poštene, ker so si preko volilne zakonodaje dotedanje Družbeno-politične organizacije zagotovile določeno prednost, kar zlasti velja za kandidiranje v Zbor združenega dela. Vsekakor pa so prve demokratične volitve prvič po 45 letih izrazile demokratično voljo ljudi in pripomogle k nadaljni demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije.

Predavanje je sodilo v uvodno predstavitev PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE IN KONFERENCE ob 20. obletnici prvih demokratičnih volitev, ki bo potekala naslednji teden v evropskem parlamentu v Bruslju.

sturmvolitve1 Uvodni pozdrav sodelavke Jelke Piškurić in direktorice SCNR, mag. Andreje Valič.

sturmvolitve3 Predavanja se je udeležilo tudi nekaj tedanjih političnih akterjev, ki so obudili spomine na takratni čas (Anton Tomažič, Janez Stergar, Marjan Cerar, Daniel  Malenšek...).

sturmvolitve4 Eden od tedanjih predvolilnih plakatov.Vse objave