PREDLOG ZA USTANOVITEV BRITANSKO- SLOVENSKE ZGODOVINSKE KOMISIJE

Podpis pobude

Zbrani na spominski slovesnosti z mašo v Great Missendenu, Velika Britanija, 29. oktobra 2010, v spomin na žrtve kot posledice britanske vrnitve Slovencev iz Taborišča Vetrinj po drugi svetovni vojni maja 1945, predlagamo britanskim in slovenskim oblastem ustanovitev britansko-slovenske zgodovinske komisije, ki bo zbrala in ovrednotila vse dokumente in pričevanja ter pripravila skupno poročilo.

Pobudo na spominski slovesnosti v Veliki Britaniji so med drugimi podpisali: Andreja Valič, direktorica Študijskega centra za narodno spravo, Tamara Griesser-Pečar, zgodovinarka, Nikolai Tolstoy, zgodovinar, John Corsellis - avtor knjige Slovenija 1945, Marcus Ferrar - avtor knjige Slovenija 1945, Evelina Ferrar, Keith Miles, predsednik Društva britansko-slovenskega prijateljstva, Jože Dežman, predsednik Komisije za prikrita grobišča in bivši direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Milan Zver, poslanec Evropskega parlamenta in član parlamentarne skupine Evropskega parlamenta za spravo evropskih zgodovin, Lojze Peterle, poslanec Evropskega parlamenta, prvi predsednik Vlade RS, Anton Stres, ljubljanski nadškof in metropolit, Ljubo Sirc, profesor ekonomije, Lisl Biggs Davidson, direktorica Inštituta CRCE, Stanislav Cikanek, župnik za Slovence v Veliki Britaniji, Jože Plut, vojaški vikar v Slovenski vojski, Timothy Russ, župnik v Great Missendenu, Alan Wilson, škof v Buckinghamu, Valentin Z. Mohar, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa za Veliko Britanijo, Ivan Lavrič, Charles Crawford, novinar, Diana Poberaj, Peter Corsellis, Tomaž Slivnik in drugi.

Svoj podpis lahko prispevate v elektronski obliki s klikom na povezavo.

Doslej so pobudo med drugim podpisali: Andreja Valič, Tamara Griesser-Pečar, Nikolai Tolstoy, John Corsellis, Marcus Ferrar, Evelina Ferrar, Keith Miles, Jože Dežman, Milan Zver, Lojze Peterle, Anton Stres, Ljubo Sirc, Lisl Biggs Davidson, Stanislav Cikanek, Jože Plut, Timothy Russ, Alan Wilson, Valentin Z. Mohar, Ivan Lavrič, Charles Crawford, Diana Poberaj, Peter Corsellis, Tomaž Slivnik, dr. Spomenka Hribar, dr. Lovro Šturm, Branko Grims, Janez Janša, Ivanka Kavčič, Matija Kavčič, Peter Kavčič, Jelka Oblak, Jožef Malovrh, Polde Oblak, Marko Košir, Klemen Demšar, Pavla Oblak, Mateja Maček, Francka Kavčič, Vid Klančar, Joži Droftina, Matej Matija Kavčič, Nina Leskovec, Marcos E. Mehle, Frančiška Kavčič, Mojca Kavčič, Marko Kavčič, Martina Ferlan Kavčič, Breda Dolenc, Klara Marija Keršič, Peter Keršič, Breda Kavčič, Anita Kavčič Klančar, Blaž Wraber, dr. Milan Sagadin, Vera Ban, Neža Strajnar, Marta Milena Keršič, Renato Podbersič, Damjana Čemažar, dr. Mateja Čoh, Mirjam Jurjevčič, Jelka Piškurić, Peter Stres, Jožica Stres, Mojca Stres, Urša Oven, Zorko Simčič, Viktor Blažič, Bogomira Šekoranja, Tomaž Šalamun, Majda Pučnik Rudl, Janez Lampret, Anton Šemrl, Stane Štrbenk, Mitja Slane, Jože Olup, Jože Drobnič, Vincenc Bambič, Alojz Podlogar, Janez Črnej, Marija Lavtar, Irena Ahčin, Mojca Kucler Dolinar, Sonja Benda Heine, Marija Zupančič, Marija Juteršek, Nadja Prosen, Jelka Mrak Dolinar, Primož Simoniti, dr. Tatjana Srebot Rejec, mag. Igor Klinar, Bogomir Štefanič, Simona Luckmann, Daniel Malenšek, Vera Kočar, Marinka Smodiš, Drago Sopčič, Marie Ann Prelog, Biborka G. Molnaŕ, Vladimir Premrov, Vili Bahovec, Edo Pirkmajer, dr. Boris Kravanja, Marko Gogala, Novak Leopold - Zora, Peter Logar, Zdenka  Goriup, Martin Jaklič, Matjaž Košir, David Ashton, Marko Attila Hoare, Brendan Simms, Caroline Cox, Lord Carey, Mark Thompson, Annette Moslyn, Brun Kent, Nataša Šuštar, Mateja Jančar, Mihael Brejc, Žiga Turk, Jernej Letnar Černič, Russell A. Hart, Janos M. Rainer, Ljudmila Valič, Nina Zupan Šorli, Jan Šorli, Saša Kristan, Jure Kristan, Bojan Homan, Klemen Valter, Gregor Tomše, Darko Jarc, Milanka Dragar, Štefanija Pergar, Cvetka Brodnjak, Rajko Topolovec, Marjeta Hliš, Terezija Kekec, Majda Šerona, Ivana Pustotnik, Simon Petrovič, Anton Fras, Franc Plohl, Jože Petek, Peter Pribožič, Milan Kos, Ana Marija Horvat, Janez Horvat, Danica Lisec, Janez Janžekovič, Ivan Kušar, Janez Kmetec, Franc Luš, Marjan Škvarc, Marija Kolenko, Marija Arbeiter, Petra Kosi, Helena Ocvirk, Veronika Plestenjak, Vinko Horvat, Ana Horvat, Elizabeta Furek, Marjan Furek, Miroslav Luci, Anton Jože Osvald, Marija Zver, Štefan Čelan, Aleš Arih, Tomaž Majcen, Božena Čačkovič, Ivan Jurkovič, Nada Jurkovič, Jakob Emeršič, Doroteja Emeršič, Angela Šegula, Alojz Šegula, Jurij Ošlovnik, Janez Rožmarin, Stanislav Lozar, Marija Lozar, Milan Trop, Marija Kušar, Virineja Goričan, Damjan Grobelnik, Ivana Gaiser, Rupert Gaiser, Marjan Šemica, Marica Šemica, Bernarda Sipoš, Janez Sipoš, Luka Škvorc, Venčeslav Zrin, Mira Zrin, Anton Kolenko, Aleksander Potočnik, Marjan Hrenko, Ivan Pišek, Kaja Draksler, Eva Pajtler, Kory Golob, Peter Minodraš, Dušan Strnad, Maja Strnad, Sebastjan Apat, Damjan Hančič Boštjan Kolarič, Jože Pučnik, Uroš Šušterič, Božidar Fink, Tomaž Porenta, Marija Porenta, Marko Kremžar, Pavla Hribovšek Kremžar, Anica Anton Lešnjak, Leopold Blaznik, Vladimir Dajč, Stop Guter, Matevž Menčak, Breda Filipovič, Jaša Jelen, Pavla Murekar, Dejan Kozličnik, Ada Sekovač, Jakob Sillo, Milan Varg, Dimitrij Kovačič, Silvo Mesojedec, Klement Perko, Igor Vajda, Aleš Medle, Anja Bah Žibert, Anton Hauko, Janez Vidmar, Ladka Furlan, Milan Ivkovič, Anže Logar, Jože Korže, Marjan Doberšek, Janko Marovt, Mojca Škrinjar, Milan Petek, Matjaž Medved, Franc Kelher, Ivan Kopina, Pavel Rupar, Srečko Hvanc, Alenka Helbl, Alenka Koren Gomboc, Jožef Grah, Robert Šehran, Silvo Šerkanj, Peter Stermecki, Milan Dežman, Lado Lavrič, Urška Toplak, Robert Kurnik, Matej Zavec, Lovro Perčič, Ida Medved, Mirko Brnič Jager, Jernej Zorko, Jože Becalek, Milan Beričič, Vili Močenik, Bojan Šinko, Iva Zorenč, Janez Podbornik, Cvetka Jaklič, Metod Kraševec, Maja Prezelj, Stjepan Dernan, Branko Karneža, Karel Šoš, Sonja Ramšak, Uroš Minopraš, Jože Cep, Branko Šumenjak, Erland Košec, Sergij Pahor, Uroš Slamič, Bunc Karlo, Mira Cencič, Valentin Cencič, Ivo Jevnikar, Vojko Pavlin, Peter Černic, Darko Rudl, Gorazd Rudl, Mirjam Rudl, Alja Črnej, Renata Črnej, Maja Burger, Mima Burger, Irena Debeljak, Alojzij Debeljak, Helena Bidovec, Milko Mikola, Alojz Rebula, Zora Tavčar-Rebula, Dimitrij Kavčič, Draga Kavčič, Anton Golež, Marija Milač Golež, Tine Golež, Marjana Golež, Marija Magdalena Senk, Klemen Karlin, Neža Karlin, Lojze Dolinar, Peter Lah, Alojzij Pavel Florjančič, Tomaž Mikuš, Ambrož Demšar, Cristina Alicia Vovk-Fink, Seta Oblak, Tilen Demšar, Marko Ušeničnik, Blaž Karlin, Alojzij Slavko Snoj, Eva Omejc, Janez Cerar, Zofija Poženel, Robert Albreht, Martina Albreht, France Megušar, Mojca Berce, Gregor Berce, Gorazd Stergar, Marija Stergar, Magdalena Ančimer Pirnat, Janez Pirnat, Miran Mihelič, Matija Cencelj, Valerij Grašič, Tomaž Metelko, Lojze Žumer, Jožef Šturm, Dominik Oblak, Srečko Klančar, Lucija Demšar, Janez Omejc, Marija Omejc, Marija Jerman, Anton Zupančič, Luka Klobučar, Polonca Novak, Vladimira Peneš, Silva Bizjan, Jožefa Mandelj, Marija  Zupančič, Petra Šuštarič, Ana Golmajer, Lenka Zupan, Marija Stariha, Lado Košnik, Francka Košnik, Mojca Prosen, Danica Rihar, Majda Samotorčan, Daniela Kotar, Nerina Kodarin Gamze, Nataša Semolič, Marija Bojc, Lucija Bojc, Marija Šterbenc, Ljudmila Novak, Angela Ovčak, Nežka Novak, Gabrijela Zupan, Marija Terčelj, Alenka Marin, Ela Blaznik, Nikolaja Malalan Narobe, Rezka Rauh, Mojca Bertoncel, Helena Janežič, Alojz Mund, Tadej Vengust, Jenko Tanja, Metod Trajbarič, Miha Movrin, Elizabeta Jakoš Hosta, Marjan Hosta, Blaž Bratkovič, Peter Repovž, Marija Repovž, Hanzi Filipič, Jože Celjar, Igor Suhorepec, Katja Zupanič, Tomaž Zajec, Boris Gabrič, Pavel Ferluga, Leopold Kolenc, Jože Lenarčič, Ida Radan, Marijan Šenk, Miriam Šenk, Erika Tatiana Šenk, Pavla Tomaževič, Terezija Šenk, Eduardo Hernan Cimato, Marcos Gaser, Robert Kržič, Majda Kržič, Tone Rode, Katja Masnec, Tone Jeretina, Martin Retelj, Ladislav Cvetko, Ljudmila Cvetko, Jože Malovrh, Lidija Malovrh, Jože Gašperšič, Ivan Mesarec, Jože Pintar, Franko Rebec, Ksenija Sever, Marta Novak, Liviana Borko, Vlasta Ivić, Smiljana Mayer Škofic, Branka  Ermenc, Metka Zevnik, Nada Skuk, Dušanka Ozmec, Terezija Kokol, Ana Vozlič, Veronika Emeršič, Anka Šinko, Eva Irgl, Jelena Konda, Urška Toplak, Miroslav Pernovšek, Hilda Pernovšek, Jože Lovšin, Marijana Lovšin, Kajetan Gantar, Roža Gantar, Andrej Kolenc, Celina Kolenc, Maja Kolenc, Janez Bernot, Olga Vrbošek, Jelka Škarabot, Ana Bahun, Štefan Bahun, Leopold Rožič, Lojze Tomažič, Nada Tomažič, Marija Vilfan, Marija Grad, Franc Grad, Avrelij Škarabot, Janez Bevec, Marija Bevec, Pavla Groznik, Albin Groznik, Ajda Hajdinjak, Marija Grintal, Marija Ornik, Viktorija Dolinar, Alojzij Starman, Marija Starman, Jože Ilc, Anna Ilc, Anna Arba, Helena Zdolšek, Johana Kronansvetter, Frančiška Habjan, Renata Šmon, Matjaž Dolinar, Irma Ščerbič, Jože Treven, Marjeta Pušavec, Stanislava Malej, Barbara Šoberl, Katica Horvat, Kati Čušin, Gregor Palovšnik, Mojca Čušin, Vasiljka Mihalj, Amalija Marinčič-Schein, France Rihtar, Helena Rihtar, Martin Rihtar, Andrej Rihtar, Lucija Rihtar, Aneja Rihtar, Miha Rihtar, Helena Rihtar, Matic Rihtar, Marko Vombergar, Blaž Knez, Urška Knez, Irenej Šenveter, Marijan Koželj, Aleksander Igličar, Jerica Šimec, Klemen Štefka, Angela Mikek, Janez Dular, Branko Majerle, Nataša Semolič, Antonio Kostelec, Izidor Trstenjak, Vida Trstenjak, Štefan Šumah, Marija Zupančič, Miran Prnaver, Klemen Štibelj, Denis Jakša, Matej Bec, Darko Plut, Marjanka Oblak, Sonja Valič, Boštjan Zadnikar, Eva Šoleman, Irena Košir, Stane Okoliš, Andrej Vovko, Jernej Vidmar, Lucijan Cencič, Valdij Peric, Lilijana Lavrenčič, Jurij Rosa, Hugo Šekoranja, Jože Čad, Mateja Čad, Zorko Milošič,Uroš Čad, Josip Čad, Bernarda Čad, Marija Čad, Vesna Čad, Borut Zrimšek, Boris Svetek, Vida Svetek, Jelka Svetek, Maja Česnik Svetek, Jožef Jakša, Janez Pintar, Marko Cerar, Ivan Grahek, Andrej Črnič, Stanislav Marn, Jože Povšič, Marta Gačnik, Eva Starič, Valerija Zupančič, Marija Šket, Alojz Rogelj, Ema Vidmar, Marija Korbar, Alojz Pate, Marjan Pavlin, Jure Golenc, Anica Gabrijel, Miloš Košir, Mirjam Černigoj, Ana Vidmar, Alojzij Kastelic, Ivanka Železnik, Majda Mežan, Marjeta Uhan, Emiljana Pavlin, Miran Candellari, Branko Gregorič, Ivanka Višček, Milena Globočnik, Darinka Kovačič, Borut Bassin, Marija Zagožen, Janez Globočnik, Dora Mlakar, Eda Mergolits, Marina Vidonja, Vera Rutar, Milan Oražen Adamič, Maks Strlič, Božo Dolenc, Jožef Vončina, Andrej Cunder, Božidar Brudar, Robert Sodja, Vlasta Krmelj, Natalie Furek, Elizabeta Grill, Natalija  Kutnjak, Dušanka Ozmec, Zora Kosovič, Nataša Štipula, Samantha Sršen, Darinka Mikšla, Ivanka Habjanič, Darinka Roj, Bernarda Mandres, Aleksandra Topolnik Slatinek, Isabella Rafolt Baumerl, Kaja Medved, Hilda Romič, Lilijana Rižnar Lazarevič, Marina  Rački, Urška Kabaj Pleterski, Tatjana Močan, Patricija Čular, Milena Bartelj, Danica Čučič, Milena Tekavec, Francka Brunček, Anica Roman, Marija Brdornik, Jožefa Lenassi, Roman Lenassi, Magda Šega, Anica Stres, Franc Žibert, Ana Žibert, Roman Oberč, Zvonka Senčar, Rezka Debevec, Rozina Švent.

Vse objave