Predstavitev knjige dr. Milka Mikole "Dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih prebivalstva v Sloveniji" v Petišovcih

Ljubljana (24.2.2011) - Študijski center za narodno spravo, Izpostava Inštituta za narodnostna vprašanja v Lendavi – Etnikai Kutatóintézet-Lendvai Kutatócsoport, KS in KD Horváth József Petišovci – Petesházi HK és a Horváth József ME in Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet so v torek v vaškem domu v Petišovcih pripravili predstavitev knjige dr. Milka Mikole dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih prebivalstva v Sloveniji.

Obisk delegacije SCNR v kulturnem domu madžarske narodne skupnosti v Lendavi.

Na predstavitvi knjige so poleg avtorja, dr. Milka Mikole sodelovali še zgodovinar dr. Attila Kovacs in sodelavki SCNR, dr. Mateja Čoh in Marta Keršič.

Predavanja se je udeležilo precejšnje število domačinov, predstavnikov medijev (tudi madžarski program TV SLO), številni kulturni delavci madžarske manjšine in poslanec madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru RS, Laszlo Göncz, ki je v svojem nagovoru poudaril pomen tovrstnega raziskovanja in pohvalil SCNR, da se je lotil predstavitve tudi te, za madžarsko narodno skupnost, pomemembne problematike. Vsi udeleženci pa so se strinjali, da je potrebno tovrstne raziskave nadaljevati.

Poslanec madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru RS, Laszlo Göncz.

Spomenik med leti 1948 - 1951 izgnanim Petišovčanom.

V publikaciji so objavljeni dokumenti in pričevanja o usodi izgnanih pripadnikov nemške narodne manjšine v letih 1945 in 1946. Kot ugotavlja avtor, tedaj o množičnih izgonih slovenskega prebivalstva iz kraja bivanja še ni mogoče govoriti; ti so se začeli spomladi 1947, z izgoni prebivalstva iz obmejnega pasu z Avstrijo na Kočevsko. Decembra 1948 in aprila 1949 je oblast iz prekmurske vasi Petišovci izgnala 215 tamkajšnjih družin, kar je bil zadnji množični izgon prebivalstva iz kraja bivanja v Sloveniji.

Udeleženci predstavitve knjige.

Izjava za novinarje. Poleg knjige, v kateri so obravnavani tudi povojni pregoni madžarske narodne skupnosti (tretja z leve), je bil na voljo tudi asortima drugih publikacij, ki jih je v zadnjih dveh letih izdal Študijski center za narodno spravo.

Vse objave