Predstavitev knjige dr. Milka Mikole dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih prebivalstva v Sloveniji

Študijski center za narodno spravo, Izpostava Inštituta za narodnostna vprašanja v Lendavi – Etnikai Kutatóintézet-Lendvai Kutatócsoport, KS in KD Horváth József Petišovci – Petesházi HK és a Horváth József ME in Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

vas vabijo na predstavitev knjige dr. Milka Mikole DOKUMENTI IN PRIČEVANJA O POVOJNIH IZGONIH PREBIVALSTVA V SLOVENIJI, ki bo v torek, 22. februarja 2011 ob 17. uri, v vaškem domu v Petišovcih, Rudarska ulica 24.

V publikaciji so objavljeni dokumenti in pričevanja o usodi izgnanih pripadnikov nemške narodne manjšine v letih 1945 in 1946. Kot ugotavlja avtor, tedaj o množičnih izgonih slovenskega prebivalstva iz kraja bivanja še ni mogoče govoriti; ti so se začeli spomladi 1947, z izgoni prebivalstva iz obmejnega pasu z Avstrijo na Kočevsko. Decembra 1948 in aprila 1949 je oblast iz prekmurske vasi Petišovci izgnala 215 tamkajšnjih družin, kar je bil zadnji množični izgon prebivalstva iz kraja bivanja v Sloveniji.

Na predstavitvi boste lahko kupili knjigo za 20,00 € (redna cena je 28,00 €). Vljudno vabljeni!Vse objave