Predstavitev knjige: Fluidna krajina: prostor, identiteta in evropske obmejne pokrajine_SCNR, 8. 5. 2024

V sredo, 8. maja 2024, je na Študijskem centru za narodno spravo potekala predstavitev znanstvene monografije z naslovom Fluidna krajina: prostor, identiteta in evropske obmejne pokrajine.
Knjigo so predstavili urednik dr. Matic Batič in avtor enega od prispevkov dr. Damjan Hančič. Pogovor je vodila dr. Pavlina Bobič.

Dvojezična (slovensko-angleška) znanstvena monografija Fluidna krajina/Fluid Landscape obravnava srednjeevropske obmejne regije v prvi polovici 20. stoletja, pri čemer se osredotoča na značilnosti in pomen prostorskih politik na teh ozemljih. Raziskovalni pristop avtorjev prispevkov temelji na analizi ozadja, oblik in funkcionalnosti ideološko zaznamovanih procesov prisvajanja prostora. Vzpostavljanje oblasti in njeno legitimiranje namreč ni potekalo zgolj preko mednarodnih sporazumov, delovanja upravnih in represivnih aparatov itd., temveč tudi preko simbolnih strategij izražanja moči in iskanja legitimnosti. Avtorji razprav analizirajo različne vidike tovrstnih prostorskih politik, predvsem procese spreminjanja krajevnih imen, gradnje spomenikov ter drugih reprezentativnih javnih zgradb.

Z geografskega vidika se prispevki v monografiji osredotočajo na tri primere srednjeevropskih obmejnih področij, in sicer na ozemlje severnega Jadrana, Južno Tirolsko in Trentino ter prostor na severu in severovzhodu današnje Republike Slovenije. Za vsa ta ozemlja je značilno, da v prvi polovici 20. stoletja niso predstavljala le jabolka spora med različnimi državami, temveč da je njihova »obmejnost« izvirala tudi iz notranjih razmer, predvsem prisotnosti različnih narodnostnih skupnosti, ki so skušale aktivno uveljaviti svoje politične zahteve. Preko analize idejno zaznamovanih posegov v prostor ponujajo prispevki svež pogled na zgodovino evropskih obmejnih prostorov.


Vabljeni k ogledu predstavitve na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=w3xm13FP5bM 


Dr. Pavlina Bobič, dr. Matic Batič, dr. Damjan Hančič


Vse objave