Predstavitev knjige "Le vkup, le vkup, uboga gmajna. Preganjanje kmetov in kmečki upori v Sloveniji 1945 – 1955" v Slovenski Bistrici

Ljubljana (13.6.2011) - Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Mohorjeva družba Celovec in Študijski center za narodno spravo smo predstavili knjigo urednika Jožeta Dežmana "Le vkup, le vkup, uboga gmajna. Preganjanje kmetov in kmečki upori v Sloveniji 1945 – 1955″. Predstavitev je bila v torek, 7. junija 2011, ob 19.30 v viteški dvorani Bistriškega gradu.

Udeleženci predstavitve knjige.

Knjigo so predstavili: • Jože Dežman, urednik in soavtor, • dr. Mateja Čoh, soavtorica, • mag. Majda Pučnik Rudl, soavtorica

Dr. Mateja Čoh.

Kot je bilo zapisano v predstavitvenem besedilu sinočnjega večera, je bil  kmet  navezan na zemljo in kmet je bil večinoma tudi veren. Oboje je bilo v nasprotju s komunistično ideologijo. Boj proti veri in Cerkvi oz. – kot se je reklo – proti »klerikalizmu«, je potekal na podeželju vzporedno z bojem proti kulakom. Zanimivo je, da se je izvajal najhujši pritisk na kmete, da je bilo tudi največ t.i. kulaških procesov prav po sporu z Informbirojem, in sicer ne samo zaradi očitkov iz Moskve in dokazovanja pravovernosti, temveč tudi zaradi nujnosti povečanja proizvodnje živil, ki so bila potrebna za vse večje število industrijskih delavcev. Vse to je zelo slabo vplivalo na podeželje, ga spremenilo in zapustilo daljnosežne negativne posledice.

Mag. Majda Pučnik Rudl.

Kakšne so bile dejanske številke dajatev partizanom in povojne usode mnogih večjih kmečkih družin, je na primerih z Gorenjske prikazal Jože Dežman, nekdanji direktor Muzeja za novejšo zgodovino. Dr. Mateja Čoh je predstavila vrsto, vsebino in kronologijo ukrepov, ki jih je proti kmečkemu življu naperila tedanja oblast, in ki so pripeljali tudi do upora. Mag. Majda Pučnik Rudl se je na podlagi družinske zgodbe osredotočila na posledice povojnega terorja komunistične oblasti zoper kmečko prebivalstvo ter posameznike.

Jože Dežman.

Znanstveni prispevki vseh treh gostov so objavljeni v zborniku z naslovom Le vkup, le vkup uboga gmajna – Preganjanje kmetov in kmečki upori v Sloveniji 1945 – 1955. Knjiga  je izšla pri ljubljanski podružnici celovške Mohorjeve družbe in temelji na zgodovinski dokumentaciji ter na osebnih in družinskih zgodbah.

Župan Slovenske Bistrice dr. Ivan Žagar.

Vse objave