Predstavitev knjige "Le vkup, le vkup, uboga gmajna"

Muzej novejše zgodovine Slovenije in Mohorjeva založba Celovec vabita na predstavitev knjige Le vkup, le vkup, uboga gmajna. Preganjanje kmetov in kmečki upori v Sloveniji 1945 - 1955 Predstavitev bo v petek, 18. februarja 2011, ob 11. uri v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Celovška 23, Ljubljana. Knjigo bodo predstavili: - Jože Dežman, urednik in soavtor - Mag. Hanzi Filipič, urednik - dr. Mateja Čoh, soavtorica - Ivan Oman Navzoče bo v imenu gostitelja dogodka, Muzeja novejše zgodovine, pozdravila direktorica dr. Kaja Širok.

Prispevke v knjigi so pripravile tudi tri sodelavke Študijskega centra za narodno spravo dr. Mateja Čoh, mag. Majda Pučnik Rudl in Marta Keršič. Kmet je bil navezan na zemljo in kmet je bil večinoma tudi veren. Oboje je bilo v nasprotju s komunistično ideologijo. Boj proti veri in Cerkvi oz. - kot se je reklo - proti »klerikalizmu«, je potekal na podeželju vzporedno z bojem proti kulakom. Zanimivo je, da se je izvajal najhujši pritisk na kmete, da je bilo tudi največ  t. i. kulaških procesov prav po sporu z Informbirojem, in sicer ne samo zaradi očitkov  iz Moskve  in dokazovanja pravovernosti,  temveč  tudi zaradi nujnosti povečanja proizvodnje živil, ki so bila potrebna za vse večje  število industrijskih delavcev. Vse to je izredno slabo vplivalo na podeželje, ga spremenilo in zapustilo daljnosežne negativne posledice

Vljudno vabljeni!Vse objave