Predstavitev knjige "Le vkup, le vkup, uboga majna"

Ljubljana (18.2.2011) - V viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije je potekala predstavitev knjige "Le vkup, le vkup, uboga gmajna. Preganjanje kmetov in kmečki upori v Sloveniji 1945 – 1955", ki sta jo skupaj izdala Muzej novejše zgodovine Slovenije  in Mohorjeva založba Celovec, pri njenem nastajanju pa so aktivno sodelovale tudi tri sodelavke Študijskega centra za narodno spravo dr. Mateja Čoh, mag. Majda Pučnik Rudl in Marta Keršič, ki v knjigi objavljajo prispevke.

Knjigo so predstavili: Jože Dežman, urednik in soavtor knjige, mag. Hanzi Filipič, urednik Mohorjeve družbe iz Celovca, dr. Mateja Čoh, soavtorica in Ivan Oman.

Dr. Mateja Čoh.

Direktorica SCNR, mag. Andreja Valič med pozdravnim nagovorom.

Kmet je bil navezan na zemljo in kmet je bil večinoma tudi veren. Oboje je bilo v nasprotju s komunistično ideologijo. Boj proti veri in Cerkvi oz. – kot se je reklo – proti »klerikalizmu«, je potekal na podeželju vzporedno z bojem proti kulakom. Zanimivo je, da se je izvajal najhujši pritisk na kmete, da je bilo tudi največ  t. i. kulaških procesov prav po sporu z Informbirojem, in sicer ne samo zaradi očitkov  iz Moskve  in dokazovanja pravovernosti,  temveč  tudi zaradi nujnosti povečanja proizvodnje živil, ki so bila potrebna za vse večje  število industrijskih delavcev. Vse to je izredno slabo vplivalo na podeželje, ga spremenilo in zapustilo daljnosežne negativne posledice.

Zbrane je nagovorila tudi sodelavka SCNR Marta Keršič, ki je v članku predstavila povojno zatiranje kmetov v Šentjoštu.  

Predstavitve knjige se je udeležilo precejšnje število obiskovalcev.

Vse objave