Predstavitev knjige Pohorska afera v Ljubljani

Študijski center za narodno spravo

Vas vljudno vabi na predstavitev knjige

POHORSKA AFERA - Krvavi izpadi štajerskih partizanov med jesenjo 1943 in pomladjo 1944,  avtorja Jurija Štesla.

Predstavitev bo v sredo, 17. marca 2010 ob 10. uri,   v prostorih Študijskega centra za narodno spravo, Tivolska 42, Ljubljana.

Knjigo bosta predstavila dr. Marjan Linasi in dr. Mateja Čoh.

Avtor v knjigi predstavi dogajanje na Štajerskem in Koroškem od septembra 1943 do aprila 1944, poznano pod imenom  pohorska afera. Ugotavlja, da je pohorska afera izbruhnila zaradi strahu centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije in njemu podrejenih forumov pred t. i. vrinjenci v lastnih vrstah ter zaradi strahu pred obnavljanjem  protirevolucionarnega tabora na Štajerskem po kapitulaciji Italije. Predstavi vlogo in odgovornost takratnega političnega in vojaškega vodstva na Koroškem in Štajerskem, predvsem Pokrajinskega komiteja Komunistične partije Slovenije za severno Slovenijo  ter partizanskih enot IV. operativne cone. Posebej izpostavi vlogo in postopke varnostno – obveščevalne službe in piše o usodi najmanj 52-ih žrtev, ki so jih na zaslišanjih mučili in nato ubili. Vse to je bilo posledica sistema organizacije partije in metod  njenega delovanja, ki so v pohorski aferi odigrale pomembno vlogo.

Vljudno vabljeni!Vse objave