Predstavitev knjige Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem 1941 – 1945

Vabimo vas na predavanje ob izidu knjige

Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem  1941 – 1945, v četrtek, 12. januarja 2012 ob 11. uri,  v prostorih Študijskega centra za narodno spravo, Tivolska 42, Ljubljana. O knjigi bosta spregovorila avtor dr. Damjan Hančič, in urednica zbirke dr. Mateja Čoh. Konec leta 2011 je izšla prva knjiga iz zbirke o revolucionarnem nasilju na Slovenskem v času druge svetovne vojne.  Uvodoma je predstavljen položaj na Gorenjskem ob okupaciji leta 1941, s posebnim poudarkom na Kamniškem. Na kratko so predstavljeni nemška okupacijska politika, delovanje partizanskih enot in partije med okupacijo ter organizacija in delovanje enot, ki so izvajale revolucionarno nasilje. V osrednjem delu monografije avtor prikaže konkretne primere revolucionarnega nasilja na vzhodnem gorenjskem območju. Odgovoriti skuša na vprašanja, v kakšni obliki se je kazalo partizansko oziroma revolucionarno nasilje nad prebivalstvom, v kolikšni meri je bilo to nasilje usmerjeno proti resničnim sodelavcem okupatorja in v kolikšni meri le proti politično-ideološkim nasprotnikom OF oziroma njene vodilne sile komunistične partije. V monografiji so objavljeni seznam  žrtev na obravnavanem območju, dokumenti o revolucionarnem nasilju na vzhodnem Gorenjskem, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije in  pričevanja, ki jih hrani Študijski center za narodno spravo.

Vljudno vabljeni!

Vse objave