Predstavitev knjige The Rise and Fall of Communist Yugoslavism

V torek, 21. maja 2024, je v knjigarni Konzorcij potekala predstavitev znanstvene monografije dr. Tomaža Ivešića z naslovom The Rise and Fall of Communist Yugoslavism, ki je izšla letos pri založbi Routledge. Z avtorjem monografije se je pogovarjal dr. Aleš Maver.

Knjiga z naslovom The Rise and Fall of Communist Yugoslavism: Soft NationBuilding in Yugoslavia preučuje, kako je po drugi svetovni vojni Komunistična partija Jugoslavije idejo jugoslovanskega socialističnega naroda vključila v svojo ideologijo in ustvarila jugoslovanski projekt mehkega načina nacionalne gradnje. Z inovativnim pristopom raziskovanja treh nivojev (od zgoraj, od spodaj in z vidika mednacionalnih odnosov) knjiga uveljavlja izvirni koncept mehkega načina nacionalne gradnje, s poudarkom na slovensko-jugoslovanskem razmerju. Avtor na podlagi arhivskih virov iz Ljubljane, Zagreba, Sarajeva in Beograda ugotavlja, da sta se po opustitvi jugoslovanske nacionalne ideje sredi šestdesetih let ustvarila dva koncepta jugoslovanstva. Partija je propagirala državno socialistično jugoslovanstvo, ki ni imelo etnične konotacije, drugo jugoslovanstvo pa je preživelo kot nacionalne identiteta med tistim delom prebivalstva, ki se je v popisih prebivalstva opredeljeval za "Jugoslovane". Nastali vakuum so zapolnile stare nacionalne identitete. Knjiga je zanimiva za specialiste in raziskovalce kulturne in intelektualne zgodovine, študije nacionalizmov, zgodovine znanosti in institucij ter zgodovine vsakdanjega življenja. Namenjena je vsem, ki jih zanima zgodovina Balkana, jugovzhodne Evrope in Jugoslavije.

Vabljeni k ogledu predstavitve na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=jaltH-2iVq0 


Dr. Aleš Maver, dr. Tomaž Ivešić


Vse objave