Predstavitev knjige "Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju"

Ljubljana (7.4.2011) - Na Študijskem centru za narodno spravo je dopoldne potekala predstavitev zbornika Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju. V  zborniku so zbrani  slovenski prispevki z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v Bruslju, v prostorih Evropske komisije, in je bila organizirana v okviru slovenskega predsedstva Svetu Evropske unije. Na konferenci je takrat s prispevki sodelovalo triinštirideset referentov, od tega trinajst iz Slovenije.

Na predstavitvi so spregovorili: dr. Peter Jambrek je orisal pomenu zbornika "Crimes commited by Totalitarian Regimes", kjer so zbrani prispevki avtorjev iz različnih evropskih držav o totalitarizmih v njihovih državah, nekdanji pravosodni minister dr. Lovro Šturm je predstavil zamisel in pomen javne tribune o zločinih totalitarizma, ki je potekala pred tremi leti v Bruslju v okviru slovenskega predsedovanja EU. Direktorica Študijskega centra za narodno spravo, mag. Andreja Valič je predstavila najnovejše stanje na področju evropske platforme o totalitarizmih in najnovejše stanje procesa obsodbe totalitarnih režimov 20. stoletja v Evropi. Na koncu je  dr. Vladimir Prebilič predstavil pomen procesa sprave v sodobnem svetu, urednik zbornika dr. Damjan Hančič pa je predstavil prispevke v zborniku.

V zborniku referatov z omenjene javne tribune, ki je (v angleškem jeziku) izšel še istega leta, z naslovom Crimes committed by Totalitarian Regimes, je tako prvič doslej zbran pregled evropskih totalitarizmov 20. stoletja na enem mestu. Zdaj pa smo se odločili dvanajst slovenskih prispevkov objaviti še v slovenskem izvirniku, pri čemer so avtorji ponekod članke dopolnili še s podatki, ki so bili odkriti in dognani v zadnjih dveh letih. Poleg omenjenih dvanajstih člankov so v slovensko izdajo vključeni še trije članki, avtorjev Marte Milene Keršič, Neže Strajnar in dr. Vladimirja Prebiliča. Namen objave je, da se tudi slovenski javnosti na enem mestu predstavi delovanje vseh treh totalitarnih sistemov, ki so v preteklem stoletju zaznamovali slovenski prostor in slovenskega človeka.

Zbornik obsega štiri poglavja: I. Zgodovina, značilnosti in klasifikacija totalitarnih režimov, II. Totalitarni zločini, III. Tranzicijsko sodstvo in IV. Spomini, priznavanje totalitarne preteklosti in javna zavest o totalitarni preteklosti.

V uvodu Marta Milena Keršič predstavi bruseljsko mednarodno konferenco Zločini totalitarnih režimov, sledi pa ji predgovor h konferenci, ki ga je imel tedanji predsedujoči svetu evropskih ministrov za pravosodje nekdanji slovenski minister za pravosodje prof. dr. Lovro Šturm.

V prvem poglavju je predstavljenih pet referatov: prof. dr. Jera Vodušek Starič predstavlja ustvarjanje komunističnega sistema v Sloveniji in Jugoslaviji, dr. Damjan Hančič in Renato Podbersič predstavljata temeljne značilnosti vseh treh totalitarnih režimov v Sloveniji v 20. stoletju, dr. Mateja Čoh v članku predstavlja značilnosti pravosodja v Sloveniji med letoma 1945 in 1951, doc. dr. Tamara Griesser-Pečar Rimskokatoliško cerkev pod vsemi tremi totalitarnimi režimi, Neža Strajnar pa oriše preganjanje nekatoliških verskih skupnosti v Sloveniji v obdobju komunizma.

V drugem poglavju dr. Boris Mlakar podrobneje predstavi nasilje nemškega nacizma nad Slovenci, dr. Gorazd Bajc zločine fašističnega režima nad Slovenci, doc. dr Mitja Ferenc pa piše o zamolčanih grobiščih druge svetovne vojne v Sloveniji. Dr. Milko Mikola pa je predstavil povojna koncentracijska in delovna taborišča v Sloveniji.

V tretjem poglavju Jože Dežman predstavi proces tranzicijske pravičnosti v Sloveniji, dr. Ljubo Sirc, edini še živeči udeleženec montiranega Nagodetovega procesa, na katerem je bil obsojen na smrt, na podlagi lastnih izkušenj predstavi totalitarne značilnosti sodstva v Republiki Sloveniji med letoma 1945 in 1990 ter nespoštovanje pravne države. Kriminalist Pavel Jamnik pa opiše policijsko preiskovanje in dokazovanje nezastarljivih kaznivih dejanj, storjenih po drugi svetovni vojni na območju Slovenije.

V zadnjem poglavju mag. Andreja Valič v članku Je modro govoriti o stvareh, ki bolijo? predstavlja potrebo in pomen soočanja s totalitarno preteklostjo, doc. dr. Vladimir Prebilič pa odgovarja na vprašanje, ali je sprava v Sloveniji sploh mogoča.

Upamo, da bo knjiga prispevala k boljšemu poznavanju totalitarne zgodovine 20. stoletja na Slovenskem.Vse objave