Predstavitev najnovejše številke revije DILEME, letnik 6/2022, št. 2

V ponedeljek, 19. 12. 2022 je v prostorih Študijskega centra za narodno spravo potekala predstavitev najnovejše številke revije DILEME, Razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine, letnik 6/2022, št. 2.

Revijo so predstavili: dr. Renato Podbersič, glavni urednik in dr. Matic Batič, tehnični urednik. Avtor ddr. Igor Grdina je predstavil svoj prispevek o hrvaškem intelektualcu Bogdanu Radici (1904–1993), ki je leta 1923 začel študirati umetnostno zgodovino na univerzi v Ljubljani in je zapustil v svojem opusu zanimiva pričevanja o Slovencih. Čeprav so se ti redko znašli v ospredju njegovega zanimanja, so pomembno vplivali nanj s svojim dojemanjem Rusije, v jugoslovanski politiki pa so bili po njegovi sodbi večinoma preveč prosrbski. Razmere v Ljubljani so Radico odvrnile od politično obarvanega katolicizma. V poznejših letih se je Radica srečeval s pomembnimi slovenskimi politiki in literarnimi ustvarjalci – z Antonom Korošcem, Louisem Adamičem, Izidorjem Cankarjem in Edvardom Kardeljem – ter v svojih pričevanjih razbil marsikateri stereotip o večini od njih. Korošec po izbruhu druge svetovne vojne po njegovi sodbi ni bil načelni zagovornik pronemške politike, temveč nevtralist zaradi strahu pred Tretjim rajhom, Izidor Cankar je bil kritičen do srbske prevlade v Jugoslaviji, Louis Adamič pa je bil po letu 1945 tako naklonjen komunistom, da je postal neobčutljiv za teptanje človekovih pravic v Titovi Jugoslaviji.


Dr. Renato Podbersič, ddr. Igor Grdina, dr. Matic Batič


Vabljeni k ogledu video predstavitve na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=dVXr18rgXus

Dileme, let. 6, 2022, št.2: https://www.scnr.si/dileme-letnik-62022-st-2.html

Revijo Dileme lahko dobite na Študijskem centru za narodno spravo. Naročniški obrazec Dileme: NAROČNIŠKI OBRAZEC DILEME.docx


Vse objave