Predstavitev tematske številke revije DIGNITAS

Vabimo Vas na predstavitev tematske številke revije

DIGNITAS,

v sredo, 20. junija 2012 ob 10. uri v prostorih Študijskega centra za narodno spravo, Tivolska 42, Ljubljana.

Tematsko številko, ki med drugim prinaša sklop prispevkov o varstvu človekovih pravic in polpretekli slovenski zgodovini  so sooblikovali tudi naslednji avtorji: dr. Andreja Valič Zver, ddr. Igor Grdina, Jože Dežman, dr. Tamara Griesser- Pečar, mag. Renato Podberšič, dr. Darko Ščavničar, Boštjan Kolarič, dr. Damjan Hančič, dr. Peter Jambrek in dr. Lovro Šturm.

Izdajatelj slovenske revije za človekove pravice Dignitas  je Fakulteta za državne in evropske študije. Revija objavlja znanstvene članke s področja ustavnega in mednarodnega prava človekovih pravic, zgoščene oz. skrajšane prevode ključnih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice Sveta Evrope, pravne komentarje sodb Evropskega sodišča, ključne dokumente, študije, mnenja in sklepe Evropske komisije za demokracijo skozi pravo (Beneška komisija), splošne informacije o pomembnejših dogodkih s področja varovanja človekovih pravic v Sloveniji in mednarodnem okviru ter tematske številke in tematske bloke.

Vljudno vabljeni!Vse objave