Predstavitev Študijskega centra za narodno spravo za Gimnazijo Želimlje-zgodovinski krožek

V sredo, 2. decembra 2009 so člani zgodovinskega krožka iz gimnazije Želimlje obiskali Študijski center za narodno spravo. Namen obiska je bil na kratko predstaviti delo Študijskega centra in dijake seznaniti z zbiranjem pričevanj ter jim praktično prikazati, kako na centru pričevanja snemamo.

zelimlje2

Predstavitve se je pod vodstvom prof. Jurija Pavla Emeršiča udeležilo blizu 20 dijakov. Seznanili smo jih s temeljnimi nalogami in poslanstvom, ki mu sledi naš zavod. Ob razmišljanju o narodni spravi se je razvil krajši pogovor, ki je pokazal, da mladi zrelo, a hkrati manj obremenjujoče gledajo na pojav narodne sprave v slovenskem družbenem prostoru. Zavedajo se, da je pojem sprave v javnosti še vedno nepriljubljen in se ga drži negativni predznak. Ugotavljajo, da sta za spravo potrebna dva, pri čemer vsak nekaj izgubi, a hkrati še več pridobi.

zelimlje1

Dijakom smo predstavili vse do sedaj izdane publikacije in jim jih izročili, za potrebe uporabe pri zgodovinskem krožku. Mnoge od publikacij so namreč zbirke dokumentov in pričevanj, na podlagi katerih se lahko dijaki srečajo z izvirniki in preko njih spoznavajo zgodovinske vire.

Sledila je predstavitev baz, ki jih ustvarjamo na Študijskem centru za narodno spravo in sicer so to baze političnih zapornikov, domobrancev in baza člankov.

Z medijskim prikazom smo jih popeljali skozi dogodke v letu 2009, ki jih je v organiziral Študijski center za narodno spravo in jih seznanili z domačimi in mednarodnimi institucijami, s katerimi sodelujemo. Prikazali smo jim eno od pričevanj, ki je bilo posneto na sedežu centra in jim na kratko predstavili, kako kontakt s pričevalci poteka od navezave prvih stikov, do tega, da pričevanje posnamemo in arhiviramo.

Ob obisku so nam dijaki izročili zgodbe ustnih pričevanj, ki so jih po spominu in pričevanjih najbližjih sorodnikov zapisali učenci 1. letnika Gimnazije Želimlje.

zelimlje3

Dogovorili smo se za nadaljnje sodelovanje, izmenjavo idej in morebitnega gradiva. Predstavitev je vsebinsko pripravila Marta Keršič, pri izvedbi pa sta ji pomagali Jelka Piškurić in Mirjam Jurejvčič, ki je dogodek tudi fotografsko in s kamero zabeležila in dokumentirala.

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je zanimanje mladih za raziskavo polpretekle slovenske zgodovine prisotno. Takšna srečanja so nam v vzpodbudo. Posebna zahvala gre prof. Emeršiču, ki skuša učencem s tem, da jih pelje na različne institucije zelo na konkreten način predstaviti  poklic zgodovinarja.

zelimlje4

Veseli smo bili obiska, veselimo se novih pobud in odzivov.Vse objave