Predstavitev znanstvene monografije "V senci Beethovnove 3" - spletni dogodek

V sredo, 12. aprila 2023, je v prostorih Študijskega centra za narodno spravo potekala predstavitev znanstvene monografije "V senci Beethovnove 3". Monografijo so predstavili dr. Mateja Čoh Kladnik, dr. Jelka Piškurić in Marta Keršič, pogovor je vodil dr. Tomaž Ivešić. 

Znanstvena monografija "V senci Beethovnove 3" je razdeljena na dva vsebinska sklopa. V prvem avtorice prispevkov predstavijo zgodovino stavbe na Beethovnovi 3 ter odkritje zaporniških celic in njihovo obnovo. O samih zaporniških celicah je sicer malo znanega, a najverjetneje so bile po koncu druge svetovne vojne del mreže skrivnih zaporov. V nadaljevanju je predstavljena zgodba veletrgovca in industrialca inž. Toma (Tomaža) Kneza, ki je bil med letoma 1945 in 1948 kar trikrat obsojen. Njegovo ime je izpraskano v steno ene od zaporniških celic. 

V drugem delu avtorji predstavijo zgodbe posameznikov, ki so bili žrtve medvojnega revolucionarnega nasilja in represivnih ukrepov komunistične oblasti po koncu vojne, predvsem tistih, ki so bili obsojeni na političnih sodnih procesih. Kronološko so predstavljeni najpomembnejši politični in represivni ukrepi komunistične oblasti med letoma 1944 in 1951. V monografiji je objavljeno tudi fotografsko in dokumentarno gradivo. 

Posnetek predstavitve: https://www.youtube.com/watch?v=vHKJqGblMvw


Vse objave