Predstavniki Študijskega centra za narodno spravo (SCNR) so se udeležili mednarodnega simpozija Na vrhovih in v globelih Balkana: vojna v jugovzhodni Evropi od Srednjega veka do Tretjega Reicha

Ljubljana (18.6.2011) - Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU in Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« sta v petek in soboto v Kobaridu organizirala Mednarodni simpozij z naslovom "Na vrhovih in v globelih Balkana: vojna v jugovzhodni Evropi od Srednjega veka do Tretjega Reicha". Na njem so predstavniki Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU, iz Ljubljane, Oddelka za zgodovino Univerze na Dunaju, Oddelka za vojne študije Kraljeve vojaške akademije Sandhurst, Študijskega centra za narodno spravo iz Ljubljane, Zgodovinskega inštituta Milka Kosa z ZRC SAZU iz Ljubljane in Fakultete za novejšo zgodovino Univerze v Oxfordu razpravljali o vojnih vihrah, ki so v obdobju zadnje pol tisočletja pretresali območje jugovzhodne Evrope.

Mednarodni simpozij o vojnah na Balkanu.

Predavanje mag. Andreje Valič, direktorice SCNR.

Predavanje mag. Renata Podbersiča.

V enem od panelov sta na simpoziju nastopila tudi sodelavca SCNR, mag. Andreja Valič, ki je predstavila referat "Maj 1945: konec vojne? Primer Slovenije" in mag. Renato Podbersič, ki je predstavil referat "Vzpostavitev komunistične oblasti v Sloveniji med drugo svetovno vojno".

Ddr. Igor Grdina med predavanjem.

Direktorica mag. Andreja Valič je ob tem dogodku poudarila velik pomen tovrstnih mednarodnih znanstvenih srečanj tako zaradi predstavitve novih zgodovinskih dejstev kot tudi predstavitve gledanja in izmenjave stališč o slovenski zgodovini in zgodovini narodov iz JZ Evrope s strani zgodovinarjev iz drugih delov Evrope; to bi namreč lahko vodilo do večje tolerance med pogledi zgodovinarjev tako znotraj posameznih držav v tem delu Evrope kot tudi med zgodovinarji iz omenjenih držav.

Vse objave