Pregon odgovornih za žrtve ob nekdanji železni zavesi

Ljubljana (21. 12. 2017) - Platforma evropskega spomina in vesti je dosegla dvojni pravni preboj: bavarski državni kazenskopravni urad v Münchnu je začel preiskovanje umorov nemških beguncev na železni zavesi v nekdanji Češkoslovaški! Bavarski državni kazenskopravni urad v Münchnu (LKA München) je začel preiskavo umorov nemških državljanov na železni zavesi v nekdanji Češkoslovaški. Zadevno kazensko pritožbo je z nemškim zveznim generalnim tožilcem vložila Platforma evropskega spomina in vesti avgusta 2016. Med odgovornimi osebami so zadnji živeči člani politbiroja Komunistične partije Češkoslovaške Milouš Jakeš, Lubomír Štrougal in Peter Colotka. Med žrtvami je bil tudi osemnajstletni Nemec Hartmut Tautz, ki je bil umorjen v bližini Bratislave avgusta 1986. To je prvič, da Nemčija preiskuje umore državljanov v tujini v času komunizma, kot tudi prvič, da visoke komunistične uradnike preiskuje tretja država. Avgusta 2016 je Platforma evropskega spomina in vesti z zveznim generalnim tožilcem vložila kazensko pritožbo v petih signalnih zadevah umorov nemških državljanov na mejah nekdanje Češkoslovaške z Zvezno republiko Nemčijo in Avstrijo v času komunizma. Nemško zvezno sodišče je odločilo, da bodo zadeve obravnavali organi Bavarske. Preiskave bo vodil bavarski državni kazenskopreiskovalni urad v Münchnu (Landeskriminalamt in München). Platforma je raziskala najmanj 67 oseb, odgovornih za smrt beguncev, ki so morda še vedno žive. Na vrhu verige poveljevanja so zadnji živeči člani politbiroja Komunistične partije Češkoslovaške Milouš Jakeš, Lubomír Štrougal in Peter Colotka. Ena od žrtev je bil tudi osemnajstletni Hartmut Tautz, ki so ga avgusta 1986 zmrcvarili stražni psi na meji z Avstrijo in ki so ga pustili, da je umrl brez medicinske pomoči. »Veseli nas, da Platforma piše pravno zgodovino,« je povedala dr. Neela Winkelmann, izvršna direktorica Platforme. »Od leta 1989 Nemčija nikoli ni raziskovala umorov beguncev iz Nemške demokratične republike ob železni zavesi. Prav tako nobena država nikoli ni preganjala komunističnih storilcev iz druge države. To pomeni, da se nevidne meje vzhodnega bloka končno rušijo in pravica postaja vedno bolj univerzalna vrednota.«Vse objave