Pričevanja

Na Študijskem centru za narodno spravo hranimo bogat arhiv pričevanj, ki ga nenehno dopolnjujemo. Pričevanja so shranjena v video- in avdio obliki, nekateri posamezniki pa nam posredujejo svoje spomine v pisni obliki. V sklopu tega hranimo tudi dokumentarno gradivo in fotografije. Zbrana pričevanja se nanašajo na čas pred in med drugo svetovno vojno in po njej, na obdobje življenja v begunskih taboriščih in na vsakdanje življenje tako v Jugoslaviji v obdobju socializma kot tudi v zamejstvu in tujini. Mnogi od naših pričevalcev so bili politični zaporniki, izgnanci, disidenti, prisilni mobiliziranci v nemško vojsko, vojne sirote, druge žrtve totalitarnih režimov in njihovi svojci.

Pričevanja so pomemben zgodovinski vir. Čeprav prinašajo subjektivni pogled na preteklost, pogosto razkrivajo njene nepoznane strani, dopolnjujejo poglavja, za katera ni ohranjenega dovolj dokumentarnega in arhivskega gradiva, ter nudijo vpogled v vsakdanje življenje malih ljudi. Na ta način prispevajo k poznavanju in razumevanju sodobne slovenske zgodovine. Osebne in družinske zgodbe nosijo v sebi bogato sporočilo tudi za mlajše rodove, ki jim je razlaga zgodovine z videovsebinami bližja ter bolj oprijemljiva.

http://zakladnicaspominov-scnr.si/